Карта на продуктовия каталог

Главна категория Подкатегория Продукт
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Соларни системи за отопление и топла вода.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни системи
Соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Соларни системи
Соларни системи


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Изграждане на соларни системи
Изграждане на соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Събирател на слънчеви лъчи

Събирател на слънчеви лъчи

 ВАКУУМНО ТРЪБЕН КОЛЕКТОР SUNSYSTEM - CPC

Код

Наименование

Колектор /m2/

Налягане

Размери

/mm/

Ед. цена

 

 

 

 

 

 

10019

Вакуумно тръбен колектор

1,14

Мах. 10 bar

700 x 1640 x 100

799,00 лв.

 

Соларни бойлери

Соларни бойлери за соларни системи - с една серпентина, 750 литра

Sunsystem  за под      емайлиран 7,5 вертикален    2050 х ф950-                                      2550,00лв.
Sunsystem  за под      емайлиран 7,5 хоризонтален 2050 х ф950-                                     2968,00лв.
Sunsystem  за под      неръждаем 7,5 вертикален    2050 х ф950-                                     4272,00лв.
Sunsystem  за под      неръждаем 7,5 хоризонтален 2050 х ф950-                                    4532,10лв.

Соларни бойлери

Соларни бойлери с една серпентина - 400 литра

Sunsystem за под       емайлиран 6 вертикален    1460 х ф750-                                   1307,10лв.
Sunsystem за под       емайлиран 6 хоризонтален 1460 х ф750-                                  1438,00лв.
Sunsystem за под       неръждаем 6 вертикален    1460 х ф750-                                   2693,10лв.
Sunsystem за под       неръждаем 6 хоризонтален 1460 х ф750-                                  2488,65лв.

Слънчеви бойлери

Слънчеви бойлери за соларни системи - една серпентина, 1000 литра

Sunsystem  за под      емайлиран 2х7.5 вертикален    2050 х ф1050 -                                   2560,00лв.
Sunsystem  за под      емайлиран 2х7.5 хоризонтален 2050 х ф1050 -                                  3519,60лв.
Sunsystem  за под      неръждаем 2х7.5 вертикален    2050 х ф1050 -                                   5397,00лв.

Слънчеви бойлери

Слънчеви бойлери с 2 серпентини - 120 литра

Sunsystem за стена      неръждаем 2 вертикален       900 х ф520-   818,10лв.

Слънчеви бойлери

Слънчеви бойлери за соларни системи с 2 серпентини - 150 литра

Sunsystem за стена      неръждаем 3 вертикален      1040 х ф520-                                            940,00лв.
Sunsystem за под         емайлиран 3 вертикален      1070 х ф555 -                                             712,00лв.

Бойлери слънчеви

Слънчеви бойлери с две серпентини - 200 литра

Sunsystem за стена      неръждаем 3 вертикален 1040 х ф520-                                                 940,00лв.
Sunsystem за стена      емайлиран 3 вертикален 1310 х ф520-                                                  659,10лв.
Sunsystem за стена      неръждаем 3 вертикален 1310 х ф520-                                               1719,60лв.
Sunsystem за под         емайлиран 3 вертикален 1340 х ф555 -                                                  792,00лв.
Sunsystem за под         неръждаем 3 вертикален 1340 х ф555 -                                               1720,00лв.

Големи соларни бойлери

Големи соларни бойлери - 500 литра с две серпентини

Sunsystem за под       емайлиран 7,5 вертикален     1710 х ф750 -                                              1635,00лв.
Sunsystem за под       емайлиран 7,5 хоризонтален  1710 х ф750 -                                             1719,00лв.
Sunsystem за под       неръждаем 7,5 вертикален     1710 х ф750 -                                              3234,00лв.
Sunsystem за под       неръждаем 7,5 хоризонтален  1710 х ф750 -                                             3557,10лв.
Ераслан     за под           емайлиран вертикален -                                                                              1654,43лв.

Слънчев бойлер - голям

Слънчеви бойлери за индустриални цели - 1000 литра, две серпентини

Sunsystem за под      емайлиран 2 х 7.5 вертикален    2050 х ф1050 -                                      2890,00лв.
Sunsystem за под      емайлиран 2 х 7.5 хоризонтален 2050 х ф1050 -                                         3662,00лв.
Sunsystem за под      неръждаем 2 х 7.5 вертикален    2050 х ф1050 -                                          5830,00лв.
Sunsystem за под      неръждаем 2 х 7.5 хоризонтален 2050 х ф1050 -                                         6412,00лв.

Слънчеви бойлери

Слънчеви бойлери за соларни системи

Sunsystem за стена     емайлиран 2 вертикален   740 х ф440-                         278,10лв.
Sunsystem за стена     емайлиран 3 вертикален   740 х ф440-                         284,10лв.
Sunsystem за стена     емайлиран 2 хоризонтал.  740 х ф440-                         288,00лв.
Sunsystem за стена     емайлиран 3 хоризонтал.  740 х ф440-                         294,00лв.
Sunsystem за стена     неръждаем 2 вертикален   740 х ф440-                        470,10лв.
Sunsystem за стена     неръждаем 2 хоризонтал.  740 х ф440-                        496,00лв.
Sunsystem за стена     емайлиран 2 вертикален   640 х ф520-                         286,00лв.
Sunsystem за стена     емайлиран 3 вертикален   640 х ф520-                         292,00лв.
Sunsystem за стена     неръждаем 2 вертикален   640 х ф520-                        470,10лв.
Sunsystem за стена     неръждаем 2 хоризонтал.  640 х ф520-                        496,00лв

 

 

Соларни бойлери

Соларни бойлери за соларни системи - 100 литра с една серпентина

Sunsystem за стена     емайлиран 2 вер  тикален  770 х ф520-                          306,00лв.
Sunsystem за стена     емайлиран 2 хоризонтал.   770 х ф520-                          329,10лв.
Sunsystem за стена     неръждаем 2 вертикален    770 х ф520-                         570,00лв.
Sunsystem за стена     неръждаем 2 хоризонтал.   770 х ф520-                         602,10лв.
Sunsystem за стена     емайлиран 3 вертикален    770 х ф520-                          316,00лв.
Sunsystem за стена     емайлиран 2 вертикален    900 х ф440-                          299,10лв.
Sunsystem за стена     емайлиран 2 хоризонтал.   900 х ф440-                          321,00лв.
Sunsystem за стена     неръждаем 2 вертикален    900 х ф440-                         570,00лв.
Sunsystem за стена     неръждаем 2 хоризонтал.   900 х ф440-                         602,10лв.

Слънчеви бойлери

Слънчеви бойлери за соларни системи - 120 л с една серпентина

Sunsystem за стена      емайлиран 2 вертикален     900 х ф520-                          385,20лв.
Sunsystem за стена     емайлиран 2 хоризонтален  900 х ф520-                          411,00лв.
Sunsystem за стена    неръждаем 2 вертикален     900 х ф520-                           668,10лв.
Sunsystem за стена    неръждаем 2 хоризонтален  900 х ф520-                          705,00лв.
Sunsystem за стена     емайлиран 3 вертикален     900 х ф520-                           396,00лв
Sunsystem за стена     емайлиран 2 вертикален    1060 х ф440-                          379,00лв.
Sunsystem за стена    емайлиран 2 хоризонтален 1060 х ф440-                          404,10лв.
Sunsystem за стена    неръждаем 2 вертикален    1060 х ф440-                          668,10лв.
Sunsystem за стена   неръждаем 2 хоризонтален 1060 х ф440-                          705,00лв.

Слънчеви бойлери

Слънчеви бойлери - 200 литра с една серпентина

Sunsystem за стена    емайлиран 3 вертикален    1310 х ф520-                                  545,10лв.
Sunsystem за стена    емайлиран 3 хоризонтален 1310 х ф520-                                 597,00лв.
Sunsystem за стена    неръждаем 2 вертикален    1310 х ф520 -                              1090,00лв.
Sunsystem за стена    неръждаем 2 хоризонтален 1310 х ф520-                              1154,10лв.
Sunsystem за под       емайлиран 3 вертикален    1340 х ф555-                                   716,10лв.
Sunsystem за под       емайлиран 3 хоризонтален 1340 х ф555-                                  697,00лв.
Sunsystem за под       неръждаем 3 вертикален    1340 х ф555-                                1241,10лв.
Sunsystem за под       неръждаем 3 хоризонтален 1340 х ф555-                               1364,10лв.

Соларни бойлери

Соларни бойлери за слънчеви системи - 150 литра с една серпентина

Sunsystem  за стена   емайлиран 3 вертикален    1040 х ф520-                               460,00лв.   
Sunsystem  за стена   емайлиран 3 хоризонтален 1040 х ф520-                              556,00лв.
Sunsystem  за стена   неръждаем 3 вертикален    1040 х ф520-                              790,00лв.
Sunsystem  за стена   неръждаем 3 хоризонтален 1040 х ф520-                             841,00лв.
Sunsystem  за под       емайлиран 3 вертикален    1070 х ф555-                               633,00лв.
Sunsystem  за под      емайлиран 3 хоризонтален 1070 х ф555-                               697,00лв.
Sunsystem  за под      неръждаем 3 вертикален    1070 х ф555-                             1241,10лв.
Sunsystem  за под      неръждаем 3 хоризонтален 1070 х ф555-                            1364,10лв.

Слънчев бойлер за къща
Слънчев бойлер за къща
 
“Цилиндър в цилиндър” бойлер за едновременно подгряване на БГ В и отопление. Идеален за къщи с нискотемпературно отопление и 2 или повече интегрирани с-ми за отопление (пр. солар, газов котел и камина).
   Основни хара ктеристики:
> Вграден стоманен резервоар с титаниево покритие, обработен на 850°С.
> Анодна защита.
> Стоманен резерваор за отопление.
> Голяма спираловидна серпентина.
> Широк преден фланец за проверка и почистване.
> Оборудван за свързване с термостат и рециркулация.
> Хидравлично оборудван за директна връзка с 1 или повече източника за отопление.
> Капсули за поставяне на сензори за температура на всякакво ниво.
> Висока термична изолация чрез 100мм изолация.
> 5 години гаранция.
Слънчев бойлер SWP
БОЙЛЕР SWP
с увеличена топлообменна повърхност на серпентинатаИзключително подходящи за свързване към отоплителни,
слънчеви и термопомпени системи с много консуматори.
Предимства

- Топлоизолация – твърд PU с дебелина 50 mm и естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006 или друг по избор

- Свободно стоящ бойлер, изработен от висококачетвена стомана S235JR, със стъклокерамично покритие, съгласно DIN 4753-3

- Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия, съгласно DIN 4753-6

- Ревизионен отвор Ø180

- Всички изводи са с вътрешни резби

- Муфи на серпентината 1” за улеснена циркулация на топлоносителя

- Серпентина с увеличена топлообменна повърхност за по-голяма ефективност

- Работно налягане: Водосъдържател: 10 bar; Серпентина: 8 bar

- Термометър
Слънчеви бойлери
СЛЪНЧЕВИ БОЙЛЕРИ

Разнообразие от бойлери от експерта в слънчевите системи


Предимства

    Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
    Водосъдържател със стъклокерамично покритие,  изработен от стоманена ламарина S235JR, съгл.DIN 4753-3 или неръждаем водосъдържател
    Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия, за всички емайлирани модели
    Ревизионен отвор Ø180 за моделите до 500 литра и Ø280 за моделите от 750 литра нагоре
    Всички изводи са с вътрешни резби
    Муфи на серпентините 1” за улеснена циркулация на топлоносителя
    Серпентини с увеличена топлообменна повърхност с цел ефективност
    Работно налягане: Водосъдържател: 8 bar; Серпентини: 16 bar
    Термометър
    Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен топлинен източник
Соларни бойлери
СЛЪНЧЕВИ БОЙЛЕРИ ST
с вградена соларна станция

Окомплектован и готов за функциониране бойлер с вградена
двущтрангова соларна станция, посредством който разходите
за монтаж и инсталиране на термална система се свеждат до
минимум.

Предимства

    Двущрангова соларна станция с вграденo
    управление за слънчева система

      - Топъл щранг със сферичен кран и възвратен клапан
      - Термометър на топлия и студения щранг
      - Дебитомер
      - Обезопасително оборудване с манометър и предпазен клапан
      - Соларна циркулационна помпа Wilo
      - Кран за зареждане и източване на системата
      - Окомплектована и монтирана на бойлера, в готовност за      експлоатация
      - Управление за слънчева система DeltaSol Bs3

    Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
    Водосъдържател със стъклокерамично покритие,
    изработен от стоманена ламарина S235JR , съгл. DIN 4753-3,или неръждаем водосъдържател
    Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия за всички емайлирани модели
    Ревизионен отвор Ø180/ Ø120
    Муфи на серпентините 1” за улеснена циркулация на топлоносителя
    Серпентини с увеличена топлообменна повърхност с цел ефективност
    Работно налягане: водосъдържател: 8 bar; серпентини: 16 bar
    Термометър
    Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен енергиен източник
ХИГИЕНИЧЕН КОМБИ БОЙЛЕР

ХИГИЕНИЧЕН КОМБИ БОЙЛЕР HYG
за производство и съхранение на хигиенична гореща вода
за битови нужди и отопление

Хигиеничният комби бойлер е специален съд, комбиниращ бойлер за хигиенична БГВ и буфер за отопление. Това е лесно за инсталиране решение, щадящо пространство и усилия. Осигурява едновременно хигиенична БГВ и циркулираща вода за отоплителна инсталация. Комби бойлерът разполага с изводи, позволяващи свързване с до три външни и един вътрешен електрически източник на топлина. Предимства

 • Вместимост на бойлерите: 500/20, 800/33, 1000/33 и 1500/49 литра
 • Водосъдържателят за БГВ - гъвкава тръба от неръждаема стомана, допринася за изключителната чистота на горещата вода за битови нужди:
  - Проточният принцип за загряване на водата възпрепятства създаването на условия за развитие на бактерия Legionella;
  - Материалът на тръбата за БГВ е AISI 316L.
 • Грундирана външна страна
 • Топлоизолация - мек PU с дебелина 100 mm, съгласно DIN 4753-8 и естетична PVC обшивка в RAL 9006 или друг по избор
 • Всички изводи са с вътрешни резби
 • Възможност за добавяне на електрически нагревател като резервен топлинен източник
Комби бойлери
ХИГИЕНИЧЕН КОМБИ БОЙЛЕР HYG R2
за производство и съхранение на хигиенична гореща вода
за битови нужди и отопление

Хигиеничният комби бойлер е специален съд, комбиниращ хигиенична БГВ и буфер за отопление. Това е лесно за инсталиране решение, щадящо пространство и усилия. Осигурява едновременно хигиенична БГВ и циркулираща вода за отоплителна инсталация. Комби бойлерът разполага с изводи, позволяващи свързване с до три външни и един вътрешен електрически източник на топлина.Предимства

    Вместимост на бойлерите: 500/20, 800/33, 1000/33 и 1500/49 литра
    Водосъдържателят за БГВ - гъвкава тръба от неръждаема стомана, допринася за изключителната чистота на горещата вода за битови нужди:
    - Проточният принцип за загряване на водата възпрепятства създаването на условия за развитие на бактерия Legionella;
    - Материалът на тръбата за БГВ е AISI 316L.
    Грундирана външна страна
    Топлоизолация - мек PU с дебелина 100 mm, съгласно DIN 4753-8 и естетична PVC обшивка в RAL 9006 или друг по избор
    Всички изводи са с вътрешни резби
    Две серпентини за съчетаване на независими източници на топлина
    Възможност за добавяне на електрически нагревател като резервен топлинен източник
Слънчеви системи

Слънчеви системи

Тип

Наименование

Колектор /m2/

Размери

слънчев колектор, цена

         

PK SL CL

Панел - Колектор

2,15

1000 х 2125 х 90 mm

598,00 лв.

 

 Соларните системи базирани на слънчеви колектори предлагат нови и ефективни решения за получаване на евтина и екологина енергия.
Слънчевите колектори се делят на два типа:плоски (селективни колектори и не селективни) и вакуумно – тръбни.
Ние можем да Ви предложим и двата вида слънчеви колектори.
Плоските неселективни слънчеви колектори са малко по-нискоефективни, но са и по – евтини. Те работят само при пряка слънчева светлина, което не означава, че не могат да бъдат полезни. Селективните и вакуумно-тръбните колектори работят и при облачно време, като поглъщат над 95% от слънчевата енергия и отразяват обратно в атмосферата около 5%.

Слънчеви колектори

Слънчеви колектори 23-245

ПАНЕЛ Колектор, меден select - classic

Тип

Наименование

Колектор /m2/

Размери на слънчевия колектор

Слънчев колектор цена

PK SL CL

Панел - Колектор

1,66

772 х 2125 х 90 mm

459,00 лв.

 

 

Плосък соларен колектор VITOSOL 100

Соларен колектор

- Плосък соларен колектор
- Абсорбер със Sol-Titanium - покритие
- Абсорбционна повърхност
- 2,5 и 4,76 m2
- VITOSOL100-Модули с 2,5 m2 абсорбционна повърхност за изправен или “легнал” монтаж
- Универсално разположение:
Върху наклонени или плоски покриви, вградени в покрива или свободно стоящи
- Тип 5DI за вграждане в покрива

Вакуумните тръби за поглъщане на топлина, вграждани в слънчевите колектори на Waterland са с ниско термично съпротивление и отлична термична ефикасност, които са пригодени за разнообразните климатични условия. Термичните вакуумни тръби са произведени с прилагане на многоцелеви покрития, работната температура на тръбите достига до 350С, с висока степен на поглъщане на топлината и нисък коефициент на разсейване. Тези тръби поглъщат ултравиолетовите лъчи много интензивно и могат да затоплят водата дори в облачни дни. По отношение на устойчивостта им към алпийски студове, благодарение на дълбокия вакуум вътре в тръбите, те могат да работят нормално в условията на алпийски климат.

Слънчев бойлер с обем 500L и електронно управление

Слънчев бойлер с обем 500L и електронно управление

 Характеристики:
-Вместимост: 500l;
-Височина: 1720мм;
-Диаметър: d 750мм;
-Раб.налягане: 8bar/ 95 C;
-Налягане на изпитване на бойлера: 8bar;
-Налягане на изпитване на серпентината: 25bar;
-Топлообменна повърхност: 1.8/1.2кв.м;
-Раб.налягане/макс.температура на серпентината: 16bar/110 C.
 
Предимства:
-Бойлерът е с интегрирани соларна станция, електронно  управление и разширителен съд;
-Сферични кранове на топлия и студения щранг;
-Дебитомер;
-Обезвъздушител;
-Термоизолационна кутия от здрава и еластична EPP;
-Обезопасително оборудване с манометър и предпазен клапан;
-Соларна циркулационна помпа Wilo;
-Кран за зареждане и източване на системата;
-Управление за слънчева система;
-Соларен разширителен съд;
-Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006;
-Водосъдържател със стъклокерамично покритие, изработен от стоманена ламарина S235JR , съгл. DIN 4753-3, или неръждаем водосъдържател;
-Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия за всички емайлирани модели;
-Ревизионен отвор  Ø180/ Ø120;
-Муфи на серпентините 1” за улеснена циркулация на топлоносителя;
-Серпентини с увеличена топлообменна повърхност с цел ефективност;
-Работно налягане: водосъдържател: 10 bar; серпентини: 16 bar;
-Термометър;
-Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен енергиен източник.

tech table

Слънчев бойлер с обем 400L и електронно управление

Слънчев бойлер с обем 400L и електронно управление

 Характеристики:
-Вместимост: 400l;
-Височина: 1470мм;
-Диаметър: d 750мм;
-Раб.налягане: 8bar/ 95 C;
-Налягане на изпитване на бойлера: 8bar;
-Налягане на изпитване на серпентината: 25bar;
-Топлообменна повърхност: 1.5/1кв.м;
-Раб.налягане/макс.температура на серпентината: 16bar/110 C.
 
Предимства:
-Бойлерът е с интегрирани соларна станция, електронно  управление и разширителен съд;
-Сферични кранове на топлия и студения щранг;
-Дебитомер;
-Обезвъздушител;
-Термоизолационна кутия от здрава и еластична EPP;
-Обезопасително оборудване с манометър и предпазен клапан;
-Соларна циркулационна помпа Wilo;
-Кран за зареждане и източване на системата;
-Управление за слънчева система;
-Соларен разширителен съд;
-Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006;
-Водосъдържател със стъклокерамично покритие, изработен от стоманена ламарина S235JR , съгл. DIN 4753-3, или неръждаем водосъдържател;
-Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия за всички емайлирани модели;
-Ревизионен отвор  Ø180/ Ø120;
-Муфи на серпентините 1” за улеснена циркулация на топлоносителя;
-Серпентини с увеличена топлообменна повърхност с цел ефективност;
-Работно налягане: водосъдържател: 10 bar; серпентини: 16 bar;
-Термометър;
-Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен енергиен източник.
tech table

Слънчев бойлер с обем 300L и електронно управление

Слънчев бойлер с обем 300L и електронно управление

 Характеристики:
-Вместимост: 300l;
-Височина: 1420мм;
-Диаметър: d 660мм;
-Раб.налягане: 8bar/ 95 C;
-Налягане на изпитване на бойлера: 8bar;
-Налягане на изпитване на серпентината: 25bar;
-Топлообменна повърхност: 1.2/0.9кв.м;
-Раб.налягане/макс.температура на серпентината: 16bar/110 C.
 
Предимства:
-Бойлерът е с интегрирани соларна станция, електронно  управление и разширителен съд;
-Сферични кранове на топлия и студения щранг;
-Дебитомер;
-Обезвъздушител;
-Термоизолационна кутия от здрава и еластична EPP;
-Обезопасително оборудване с манометър и предпазен клапан;
-Соларна циркулационна помпа Wilo;
-Кран за зареждане и източване на системата;
-Управление за слънчева система;
-Соларен разширителен съд;
-Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006;
-Водосъдържател със стъклокерамично покритие, изработен от стоманена ламарина S235JR , съгл. DIN 4753-3, или неръждаем водосъдържател;
-Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия за всички емайлирани модели;
-Ревизионен отвор  Ø180/ Ø120;
-Муфи на серпентините 1” за улеснена циркулация на топлоносителя;
-Серпентини с увеличена топлообменна повърхност с цел ефективност;
-Работно налягане: водосъдържател: 10 bar; серпентини: 16 bar;
-Термометър;
-Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен енергиен източник.

tech table

Буферни съдове
БУФЕРЕН СЪД PR
за топла вода за отоплителни системи

Използва се да оптимизира работата на отоплителния котел.  
Предимства  

    Богата гама бойлери от 300 до 2500 литра  
    Свободно стоящ бойлер, с водосъдържател изработен от стоманена ламарина S235JR  
    Грундирана външна страна
    Топлоизолация - мек PU с дебелина 100 mm и естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006 или друг по избор  
    Всички изводи са с вътрешни резби  
    Серпентина за съчетаване на независими топлинни източници с цел по-висока ефективност  
    Възможност за добавяне на електрически нагревател като резервен топлинен източник  
    Работно налягане на буферния съд - 3 bar  
Буферен съд за соларна система
БУФЕРЕН СЪД P
за топла вода за отоплителни системи

Използва се да оптимизира работата на отоплителния котел.


Предимства

    Богата гама бойлери от 300 до 2500 литра
    Свободно стоящ бойлер, с водосъдържател изработен от стоманена ламарина S235JR  
    Грундирана външна страна
    Топлоизолация - мек PU с дебелина 100 mm и естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006 или друг по избор
    Всички изводи са с вътрешни резби
    Възможност за добавяне на електрически нагревател като резервен топлинен източник
    Работно налягане на буферния съд - 3 bar
Слънчеви бойлери с обем от 150 до 1500L

Слънчеви бойлери с обем от 150 до 1500L

 Предимства:
-Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
-Водосъдържател със стъклокерамично покритие,  изработен от стоманена ламарина S235JR, съгл.DIN 4753-3 или неръждаем водосъдържател
-Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия, за всички емайлирани модели
-Ревизионен отвор Ø180 за моделите до 500 литра и Ø280 за моделите от 750 литра нагоре
-Всички изводи са с вътрешни резби
-Муфи на серпентините 1” за улеснена циркулация на топлоносителя
-Серпентини с увеличена топлообменна повърхност с цел ефективност
-Работно налягане: Водосъдържател: 8 bar; Серпентини: 16 bar
-Термометър
-Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен топлинен източник.

Solar Water Heatres tech data BG

Слънчеви бойлери с вградена соларна станция

Слънчеви бойлери с вградена соларна станция

 Предимства:
-Двущрангова соларна станция с вграденo управление за слънчева система;
-Топъл щранг със сферичен кран и възвратен клапан;
-Термометър на топлия и студения щранг;
-Дебитомер;
-Обезопасително оборудване с манометър и предпазен клапан;
-Соларна циркулационна помпа Wilo;
-Кран за зареждане и източване на системата;
-Окомплектована и монтирана на бойлера, в готовност за      експлоатация;
-Управление за слънчева система DeltaSol Bs3;
-Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006;
-Водосъдържател със стъклокерамично покритие,изработен от стоманена ламарина S235JR , съгл. DIN 4753-3,или неръждаем водосъдържател;
-Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия за всички емайлирани модели;
-Ревизионен отвор Ø180/ Ø120;
-Муфи на серпентините 1” за улеснена циркулация на топлоносителя;
-Серпентини с увеличена топлообменна повърхност с цел ефективност;
-Работно налягане: водосъдържател: 8 bar; серпентини: 16 bar;
-Термометър;
-Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен енергиен източник.

Бойлери с увеличена топлообменна повърхност

Бойлери с увеличена топлообменна повърхност

Предимства:
-Топлоизолация - твърд PU с дебелина 50 mm и естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006 или друг по избор;
-Свободно стоящ бойлер, изработен от висококачетвена стомана S235JR, със стъклокерамично покритие, съгласно DIN 4753-3;
-Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия, съгласно DIN 4753-6;
-Ревизионен отвор Ø180;
-Всички изводи са с вътрешни резби;
-Муфи на серпентината 1” за улеснена циркулация на топлоносителя;
-Серпентина с увеличена топлообменна повърхност за по-голяма ефективност;
-Работно налягане: Водосъдържател: 10 bar; Серпентина: 8 bar;
-Термометър;
-Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен топлинен източник.
tech data SWP _BG

Слънчеви бойлери с вместимост 150литра

Слънчеви бойлери с вместимост 150литра

 Слънчеви бойлери с увеличена топлообменна повърхност на серпентината.
Характеристики:
-Вместимост: 150l;
-Височина: 1070мм;
-Диаметър: d 560мм;
-Раб.налягане: 10bar/ 95 C;
-Налягане на изпитване на бойлера: 15bar;
-Налягане на изпитване на серпентината: 25bar;
-Топлообменна повърхност: 1.4кв.м;

   
Предимства:
-Топлоизолация - твърд PU с дебелина 50 mm и естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006 или друг по избор;
-Свободно стоящ бойлер, изработен от висококачетвена стомана S235JR, със стъклокерамично покритие, съгласно DIN 4753-3;
-Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия, съгласно DIN 4753-6;
-Ревизионен отвор Ø180;
-Всички изводи са с вътрешни резби;
-Муфи на серпентината 1” за улеснена циркулация на топлоносителя;
-Серпентина с увеличена топлообменна повърхност за по-голяма ефективност;
-Работно налягане: Водосъдържател: 10 bar; Серпентина: 8 bar;
-Термометър;
-Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен топлинен източник.

Слънчев бойлер с вместимост 200литра

Слънчев бойлер с вместимост 200литра

 Слънчеви бойлери с увеличена топлообменна повърхност на серпентината.
Характеристики:
-Вместимост: 200l;
-Височина: 1340мм;
-Диаметър: d 560мм;
-Раб.налягане: 10bar/ 95 C;
-Налягане на изпитване на бойлера: 15bar;
-Налягане на изпитване на серпентината: 25bar;
-Топлообменна повърхност: 1.9кв.м;
-Раб.налягане/макс.температура на серпентината: 16bar/110 C.
   
Предимства:
-Топлоизолация - твърд PU с дебелина 50 mm и естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006 или друг по избор;
-Свободно стоящ бойлер, изработен от висококачетвена стомана S235JR, със стъклокерамично покритие, съгласно DIN 4753-3;
-Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия, съгласно DIN 4753-6;
-Ревизионен отвор Ø180;
-Всички изводи са с вътрешни резби;
-Муфи на серпентината 1” за улеснена циркулация на топлоносителя;
-Серпентина с увеличена топлообменна повърхност за по-голяма ефективност;
-Работно налягане: Водосъдържател: 10 bar; Серпентина: 8 bar;
-Термометър;
-Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен топлинен източник.

Слънчев бойлер с вместимост 300 литра

Слънчев бойлер с вместимост 300 литра

 Слънчеви бойлери с увеличена топлообменна повърхност на серпентината.
Характеристики:
-Вместимост: 300l;
-Височина: 1420мм;
-Диаметър: d 660мм;
-Раб.налягане: 10bar/ 95 C;
-Налягане на изпитване на бойлера: 15bar;
-Налягане на изпитване на серпентината: 25bar;
-Топлообменна повърхност: 2.3кв.м;
-Раб.налягане/макс.температура на серпентината: 16bar/110 C.
   
Предимства:
-Топлоизолация - твърд PU с дебелина 50 mm и естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006 или друг по избор;
-Свободно стоящ бойлер, изработен от висококачетвена стомана S235JR, със стъклокерамично покритие, съгласно DIN 4753-3;
-Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия, съгласно DIN 4753-6;
-Ревизионен отвор Ø180;
-Всички изводи са с вътрешни резби;
-Муфи на серпентината 1” за улеснена циркулация на топлоносителя;
-Серпентина с увеличена топлообменна повърхност за по-голяма ефективност;
-Работно налягане: Водосъдържател: 10 bar; Серпентина: 8 bar;
-Термометър;
-Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен топлинен източник.

Слънчев бойлер с вместимост 400 литра

Слънчев бойлер с вместимост 400 литра

 Слънчеви бойлери с увеличена топлообменна повърхност на серпентината.
Характеристики:
-Вместимост: 400l;
-Височина: 1470мм;
-Диаметър: d 750мм;
-Раб.налягане: 10bar/ 95 C;
-Налягане на изпитване на бойлера: 15bar;
-Налягане на изпитване на серпентината: 25bar;
-Топлообменна повърхност: 2.8кв.м;
-Раб.налягане/макс.температура на серпентината: 16bar/110 C.
   
Предимства:
-Топлоизолация - твърд PU с дебелина 50 mm и естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006 или друг по избор;
-Свободно стоящ бойлер, изработен от висококачетвена стомана S235JR, със стъклокерамично покритие, съгласно DIN 4753-3;
-Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия, съгласно DIN 4753-6;
-Ревизионен отвор Ø180;
-Всички изводи са с вътрешни резби;
-Муфи на серпентината 1” за улеснена циркулация на топлоносителя;
-Серпентина с увеличена топлообменна повърхност за по-голяма ефективност;
-Работно налягане: Водосъдържател: 10 bar; Серпентина: 8 bar;
-Термометър;
-Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен топлинен източник.

Слънчев бойлер с вместимост 500 литра

Слънчев бойлер с вместимост 500 литра

 Слънчеви бойлери с увеличена топлообменна повърхност на серпентината.
Характеристики:
-Вместимост: 500l;
-Височина: 1720мм;
-Диаметър: d 750мм;
-Раб.налягане: 10bar/ 95 C;
-Налягане на изпитване на бойлера: 15bar;
-Налягане на изпитване на серпентината: 25bar;
-Топлообменна повърхност: 3.3кв.м;
-Раб.налягане/макс.температура на серпентината: 16bar/110 C.
   
Предимства:
-Топлоизолация - твърд PU с дебелина 50 mm и естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006 или друг по избор;
-Свободно стоящ бойлер, изработен от висококачетвена стомана S235JR, със стъклокерамично покритие, съгласно DIN 4753-3;
-Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия, съгласно DIN 4753-6;
-Ревизионен отвор Ø180;
-Всички изводи са с вътрешни резби;
-Муфи на серпентината 1” за улеснена циркулация на топлоносителя;
-Серпентина с увеличена топлообменна повърхност за по-голяма ефективност;
-Работно налягане: Водосъдържател: 10 bar; Серпентина: 8 bar;
-Термометър;
-Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен топлинен източник.

Слънчеви бойлери с обем 300 литра

Слънчеви бойлери с обем 300 литра

 Характеристики:
-Вместимост: 300l;
-Височина: 1420мм;
-Диаметър: d 660мм;
-Раб.налягане: 10bar/ 95 C;
-Налягане на изпитване на бойлера: 15bar;
-Налягане на изпитване на серпентината: 25bar;
-Топлообменна повърхност: 1.2кв.м;
-Раб.налягане/макс.температура на серпентината: 16bar/110 C.
-Тегло: 130кг.
 
Предимства:
-Топлоизолация - твърд PU с дебелина 50 mm и естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006 или друг по избор;
-Свободно стоящ бойлер, изработен от висококачетвена стомана S235JR, със стъклокерамично покритие, съгласно DIN 4753-3;
-Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия, съгласно DIN 4753-6;
-Ревизионен отвор Ø180;
-Всички изводи са с вътрешни резби;
-Муфи на серпентината 1” за улеснена циркулация на топлоносителя;
-Серпентина с увеличена топлообменна повърхност за по-голяма ефективност;
-Работно налягане: Водосъдържател: 10 bar; Серпентина:16 bar;
-Термометър;
-Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен топлинен източник.

Слънчеви бойлери с обем 400литра

Слънчеви бойлери с обем 400литра

 Характеристики:
-Вместимост: 400l;
-Височина: 1470мм;
-Диаметър: d 750мм;
-Раб.налягане: 10bar/ 95 C;
-Налягане на изпитване на бойлера: 15bar;
-Налягане на изпитване на серпентината: 25bar;
-Топлообменна повърхност: 1.75кв.м;
-Раб.налягане/макс.температура на серпентината: 16bar/110 C.
-Тегло: 160кг.
 
Предимства:
-Топлоизолация - твърд PU с дебелина 50 mm и естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006 или друг по избор;
-Свободно стоящ бойлер, изработен от висококачетвена стомана S235JR, със стъклокерамично покритие, съгласно DIN 4753-3;
-Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия, съгласно DIN 4753-6;
-Ревизионен отвор Ø180;
-Всички изводи са с вътрешни резби;
-Муфи на серпентината 1” за улеснена циркулация на топлоносителя;
-Серпентина с увеличена топлообменна повърхност за по-голяма ефективност;
-Работно налягане: Водосъдържател: 10 bar; Серпентина:16 bar;
-Термометър;
-Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен топлинен източник.

Слънчев бойлер с обем 500литра

Слънчев бойлер с обем 500литра

 Характеристики:
-Вместимост: 500l;
-Височина: 1720мм;
-Диаметър: d 750мм;
-Раб.налягане: 10bar/ 95 C;
-Налягане на изпитване на бойлера: 15bar;
-Налягане на изпитване на серпентината: 25bar;
-Топлообменна повърхност: 2.03кв.м;
-Раб.налягане/макс.температура на серпентината: 16bar/110 C.
-Тегло: 190кг.
 
Предимства:
-Топлоизолация - твърд PU с дебелина 50 mm и естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006 или друг по избор;
-Свободно стоящ бойлер, изработен от висококачетвена стомана S235JR, със стъклокерамично покритие, съгласно DIN 4753-3;
-Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия, съгласно DIN 4753-6;
-Ревизионен отвор Ø180;
-Всички изводи са с вътрешни резби;
-Муфи на серпентината 1” за улеснена циркулация на топлоносителя;
-Серпентина с увеличена топлообменна повърхност за по-голяма ефективност;
-Работно налягане: Водосъдържател: 10 bar; Серпентина:16 bar;
-Термометър;
-Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен топлинен източник.

Слънчеви бойлери с електронно управление

Слънчеви бойлери с електронно управление

 Характеристики:
-Вместимост: 200l;
-Височина: 1340мм;
-Диаметър: d 560мм;
-Раб.налягане: 8bar/ 95 C;
-Налягане на изпитване на бойлера: 8bar;
-Налягане на изпитване на серпентината: 25bar;
-Топлообменна повърхност: 0.9/0.6кв.м;
-Раб.налягане/макс.температура на серпентината: 16bar/110 C.
 
Предимства:
-Бойлерът е с интегрирани соларна станция, електронно  управление и разширителен съд;
-Сферични кранове на топлия и студения щранг;
-Дебитомер;
-Обезвъздушител;
-Термоизолационна кутия от здрава и еластична EPP;
-Обезопасително оборудване с манометър и предпазен клапан;
-Соларна циркулационна помпа Wilo;
-Кран за зареждане и източване на системата;
-Управление за слънчева система;
-Соларен разширителен съд;
-Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006;
-Водосъдържател със стъклокерамично покритие, изработен от стоманена ламарина S235JR , съгл. DIN 4753-3, или неръждаем водосъдържател;
-Магнезиев анод за защита на водосъдържателя от корозия за всички емайлирани модели;
-Ревизионен отвор  Ø180/ Ø120;
-Муфи на серпентините 1” за улеснена циркулация на топлоносителя;
-Серпентини с увеличена топлообменна повърхност с цел ефективност;
-Работно налягане: водосъдържател: 10 bar; серпентини: 16 bar;
-Термометър;
-Възможност за добавяне на терморегулатор и електрически нагревател като резервен енергиен източник.

tech table

Соларни панели за покривни соларни системи
Соларни панели за покривни соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка за покриви.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели върху покриви.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Срока за изработка, както и цената на покривните соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Соларни панели за покривни соларни системи
Соларни панели за покривни соларни системи


Покривни соларни системи - проектиране и изграждане.
Слънчевите покривни системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Сроковете на доставка на соларните покривни системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Системи за слънчева енергия върху покриви
Системи за слънчева енергия върху покриви


Проектиране и изграждане на покривни соларни системи по поръчка.
Слънчевите покривни системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Покривните системи за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Монтирането на покривните соларни системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Срока за изработка, както и цената на покривните соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Проектиране на покривни соларни инсталации
Проектиране на покривни соларни инсталации


Покривни соларни системи - проектиране и изграждане.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели върху покриви.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Цените и срока на изработка на соларните системи зависят от конкретния проект.
Под налягане - Соларна система NIPPON PS 200 LUX

Пълен комплект соларна система под налягане за битова гореща вода.

 Комплекта включва:

    >  бойлер 200 литра с неръждаем водосъдържател и 55 мм изолационна пяна

    >  20 бр. вакуумни тръби

    >  електрически нагревател

    >  клапан за налягане - 7 Bar

    >  прахово боядисана стойка

    >  крепежи и силиконови пръстени

    >  котролер за температурата: позволява настройка на 3 часови зони със зададената температура

 

Вакуумно тръбен соларен панел с бойлер - затворена система.Позволява да се инсталира по-ниско от мястото за ползване, защото използва налягането на водопроводната мрежа.150 литра, 15 вакуумни тръби осигуряващи дневен дебит 180-330 литра при 50 градуса по Целзий. Допълнителен ел. нагревател, който при нужда може да се използва. Изключително качествената изолация осигурява запазването на топлата вода до 72 часа.

 

 

МОДЕЛ

Nippon PS LUX

Изолация

Полиуретанова пяна - 55 мм

Покритие

Неръждаема стомана -0.2 мм

Стойка

Неръждаема стомана - 1.5 мм

Вакуумни тръби

Боросиликатно стъкло heat-pipe
ф5.8x1800 мм

 

         Особенности при инсталация:

 1. Разширения край на медната тръбичка излизаща от тръбата (кондензатора), трябва да се постави в отвора на водосъдържателя. Това става като преди да се постави тръбата, медната тръбичка се издърпва 10 см нагоре и с придържане се вкарва до дъното на гнездото, в което трябва плътно да легне за по-добър топлообмен.
 2. Сигналният кабел от сондата за температурата не трябва да минава в близост до високоволтово трасе, защото това може да изкриви данните.
 3. Тръбите с вода, както топла, така и студена, които са изложени на външни условия, трябава да бъдат добре изолирани, клапана за налягане също.
 4. Ред на монтаж:

>  сглобява се стойката;

>  поставя се водосъдържателя;

>  поставят се рефлекторите;

>  поставят се тръбите(вакуумните тръби не трябва да са изложени на пряка слънчева светлина , преди свързването на соларната система към водопреносната мрежа);

>  свързва се към водопреносната мрежа;

>  свързва се към контолера.

ВНИМАНИЕ !!!  При монтаж на система под налягане винаги поставяйте клапан по налягане и температура. В противен случай системата е опасна за живота и здравето на хората. Системите да се монтират само от правоспособни техници.

 

Свързване на контролера:

Контролера се поставя на сухо място в помещение, защитено от влага .

ЗАЗЕМЯВАНЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. СВЪРЗВАНЕТО КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА ДА СТАВА САМО ОТ ПРАВОСПОСОБНИ ЛИЦА !!!

 

Настройка на контролера:

Без допълнителни настройки, контролера работи само като термометър, който показва на дисплея текущата температура.

       >   Настройване на времето

Натиснете „Clock” и часовника ще започне да мига. С бутони „нагоре/надолу” настройте часа. Натиснете бутона „Clock”отново за да настроите и минутите. Натиснете бутона „Clock”отново или изчакайте 12 секунди за да се запаметят настройките.

 

       >   Ръчно затопляне на водата:

Натиснете „Manual” и температурата ще започне да мига. С бутони „нагоре/надолу” настройте желаната температура. Изчакайте 12 секунди за да се запаметят настройките.

За да се включи нагревателя, трябва температурата на водата да е с 3 градуса по малко от зададената !!!

За да изключите нагревателя принудително, натиснете бутона  „Manual” отново.

Тази функция се използва за еднократно загряване.

 

       >   Програмно загряване на водата:

ВАЖНО: Температурата за включване е -3 градуса от зададената, а на изключване е +3 градуса от зададената !!!

За 24 часа контролера може да зададе 3 часови зони. Ако желаете да работи от 22ч. до 5ч. суртинта, трябва за използвате 2 зони: 22-00 и 00-05.

Натиснете бутона „SET” и задръжте за 3 секунди натиснат. На екрана мига времето за включване. С бутони „нагоре/надолу” настроите часа, след това с бутон ”стрелка на дясно” минете на минутите и настройте и тях. Отново използвайте ”стрелка на дясно” и бутони „нагоре/надолу” за да настроите температурата за включване (ако температурата на водата е под тази нагревателя ще се включи). Натиснете бутона „SET”отново за да настроите времето и температурата на изключване като спазвате същата последователност както при настройка на включване.

Натиснете бутона „SET”за да запаметите първата часова зона и да влвзете в режим на настройване на втората, което става по начина описан по-горе. Ако не желате да използвате 2-ра и 3-та зона, настрйте часовете на включване и изключване еднакви !

 

Когато текущото време е извън настроената часова зона, нагревателят няма да се включи, дори и температурата на водата да е под зададената, затова трябва да се предвиди часова зона,която да е достатъчна за загряването й.


Тегло: 102.000
Под налягане - Соларна система NIPPON PS 200 LUX

Пълен комплект соларна система под налягане за битова гореща вода.

 Комплекта включва:

    >  бойлер 200 литра с неръждаем водосъдържател и 55 мм изолационна пяна

    >  20 бр. вакуумни тръби

    >  електрически нагревател

    >  клапан за налягане - 7 Bar

    >  прахово боядисана стойка

    >  крепежи и силиконови пръстени

    >  котролер за температурата: позволява настройка на 3 часови зони със зададената температура

 

Вакуумно тръбен соларен панел с бойлер - затворена система.Позволява да се инсталира по-ниско от мястото за ползване, защото използва налягането на водопроводната мрежа.150 литра, 15 вакуумни тръби осигуряващи дневен дебит 180-330 литра при 50 градуса по Целзий. Допълнителен ел. нагревател, който при нужда може да се използва. Изключително качествената изолация осигурява запазването на топлата вода до 72 часа.

 

 

МОДЕЛ

Nippon PS LUX

Изолация

Полиуретанова пяна - 55 мм

Покритие

Неръждаема стомана -0.2 мм

Стойка

Неръждаема стомана - 1.5 мм

Вакуумни тръби

Боросиликатно стъкло heat-pipe
ф5.8x1800 мм

 

         Особенности при инсталация:

 1. Разширения край на медната тръбичка излизаща от тръбата (кондензатора), трябва да се постави в отвора на водосъдържателя. Това става като преди да се постави тръбата, медната тръбичка се издърпва 10 см нагоре и с придържане се вкарва до дъното на гнездото, в което трябва плътно да легне за по-добър топлообмен.
 2. Сигналният кабел от сондата за температурата не трябва да минава в близост до високоволтово трасе, защото това може да изкриви данните.
 3. Тръбите с вода, както топла, така и студена, които са изложени на външни условия, трябава да бъдат добре изолирани, клапана за налягане също.
 4. Ред на монтаж:

>  сглобява се стойката;

>  поставя се водосъдържателя;

>  поставят се рефлекторите;

>  поставят се тръбите(вакуумните тръби не трябва да са изложени на пряка слънчева светлина , преди свързването на соларната система към водопреносната мрежа);

>  свързва се към водопреносната мрежа;

>  свързва се към контолера.

ВНИМАНИЕ !!!  При монтаж на система под налягане винаги поставяйте клапан по налягане и температура. В противен случай системата е опасна за живота и здравето на хората. Системите да се монтират само от правоспособни техници.

 

Свързване на контролера:

Контролера се поставя на сухо място в помещение, защитено от влага .

ЗАЗЕМЯВАНЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. СВЪРЗВАНЕТО КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА ДА СТАВА САМО ОТ ПРАВОСПОСОБНИ ЛИЦА !!!

 

Настройка на контролера:

Без допълнителни настройки, контролера работи само като термометър, който показва на дисплея текущата температура.

       >   Настройване на времето

Натиснете „Clock” и часовника ще започне да мига. С бутони „нагоре/надолу” настройте часа. Натиснете бутона „Clock”отново за да настроите и минутите. Натиснете бутона „Clock”отново или изчакайте 12 секунди за да се запаметят настройките.

 

       >   Ръчно затопляне на водата:

Натиснете „Manual” и температурата ще започне да мига. С бутони „нагоре/надолу” настройте желаната температура. Изчакайте 12 секунди за да се запаметят настройките.

За да се включи нагревателя, трябва температурата на водата да е с 3 градуса по малко от зададената !!!

За да изключите нагревателя принудително, натиснете бутона  „Manual” отново.

Тази функция се използва за еднократно загряване.

 

       >   Програмно загряване на водата:

ВАЖНО: Температурата за включване е -3 градуса от зададената, а на изключване е +3 градуса от зададената !!!

За 24 часа контролера може да зададе 3 часови зони. Ако желаете да работи от 22ч. до 5ч. суртинта, трябва за използвате 2 зони: 22-00 и 00-05.

Натиснете бутона „SET” и задръжте за 3 секунди натиснат. На екрана мига времето за включване. С бутони „нагоре/надолу” настроите часа, след това с бутон ”стрелка на дясно” минете на минутите и настройте и тях. Отново използвайте ”стрелка на дясно” и бутони „нагоре/надолу” за да настроите температурата за включване (ако температурата на водата е под тази нагревателя ще се включи). Натиснете бутона „SET”отново за да настроите времето и температурата на изключване като спазвате същата последователност както при настройка на включване.

Натиснете бутона „SET”за да запаметите първата часова зона и да влвзете в режим на настройване на втората, което става по начина описан по-горе. Ако не желате да използвате 2-ра и 3-та зона, настрйте часовете на включване и изключване еднакви !

 

Когато текущото време е извън настроената часова зона, нагревателят няма да се включи, дори и температурата на водата да е под зададената, затова трябва да се предвиди часова зона,която да е достатъчна за загряването й.


Тегло: 102.000
Изграждане на соларни системи
Изграждане на соларни системи


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Соларни системи за отопление и топла вода.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Цените и срока на изработка на соларните системи зависят от конкретния проект.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Соларни системи за отопление и топла вода.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Изграждане на соларни системи
Изграждане на соларни системи


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни системи
Соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Цените и срока на изработка на соларните системи зависят от конкретния проект.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Соларни системи за отопление и топла вода.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Цените и срока на изработка на соларните системи зависят от конкретния проект.
Соларни системи
Соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Изграждане на соларни системи
Изграждане на соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Изграждане на соларни системи
Изграждане на соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни системи
Соларни системи


Соларни системи за отопление и топла вода.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Изграждане на соларни системи
Изграждане на соларни системи


Соларни системи за отопление и топла вода.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Цените и срока на изработка на соларните системи зависят от конкретния проект.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Соларни системи за отопление и топла вода.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените и срока на изработка на соларните системи зависят от конкретния проект.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Соларни системи за отопление и топла вода.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Соларни системи
Соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни системи
Соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Цените и срока на изработка на соларните системи зависят от конкретния проект.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Соларни системи
Соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
предишна 891011121314151617следваща