Карта на продуктовия каталог

Главна категория Подкатегория Продукт
Соларни системи
Соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Соларни системи
Соларни системи


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Цените и срока на изработка на соларните системи зависят от конкретния проект.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Соларни системи за отопление и топла вода.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Соларни системи за отопление и топла вода.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Соларни системи за отопление и топла вода.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Изграждане на соларни системи
Изграждане на соларни системи


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Изграждане на соларни системи
Изграждане на соларни системи


Соларни системи за отопление и топла вода.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените и срока на изработка на соларните системи зависят от конкретния проект.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Соларни системи
Соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Изграждане на соларни системи
Изграждане на соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Соларни системи за отопление и топла вода.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Системи за слънчева енергия
Системи за слънчева енергия


Соларни системи за отопление и топла вода.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни системи
Соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Соларни системи
Соларни системи


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Соларни системи
Соларни системи


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Цените и срока на изработка на соларните системи зависят от конкретния проект.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Изграждане на соларни системи
Изграждане на соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Соларни системи
Соларни системи


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Соларните системи се изграждат, чрез слънчеви колектори и допълнително оборудване.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Монтиране на слънчеви системи за енергия и топла вода за сгради.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Соларни системи за отопление и топла вода.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Соларни системи
Соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Соларни системи
Соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Системите за соларна енергия, изградена чрез панели
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни системи
Соларни системи


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Слънчеви колектори за соларни системи
Слънчеви колектори за соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Цените и срока на изработка на соларните системи зависят от конкретния проект.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Соларни системи за отопление и топла вода.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Слънчевите системи осигуряват гореща вода и енергия за индустриални и промишлени нужди.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Срока за изработка, както и цената на соларните системи са индивидуални и зависят от конкретния проект.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Соларни системи, изградени чрез слънчеви колектори и допълнителни тръби, стойки и помпи.
Соларните системи са подходящи за осигуряване на отопление и топла вода на сгради и къщи.
Соларните системи могат да се монтират на покриви, балкони, тераси и на земната повърхност.
Сроковете на доставка на соларните системи и цените на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Проектиране и изграждане на соларни системи по поръчка.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Монтирането на соларните системи се извършва на покриви, балкони и дворове.
Цените и срока на изработка на соларните системи зависят от конкретния проект.
Изграждане на соларни системи
Изграждане на соларни системи


Соларни системи - проектиране и изграждане.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Соларните системи осигуряват гореща вода и зелена енергия на хотели и хижи.
Соларните системи се изграждат и монтират върху различните повърхност.
Цените и сроковете за монтаж на слънчевите системи зависят от конкретния проект.
Соларни панели за соларни системи
Соларни панели за соларни системи


Изграждане на индустриални соларни системи по поръчка.
Системите за соларно отопление и топла вода са изградени от слънчеви панели, вакуумни колектори, бойлери и оборудване.
Системите за соларна енергия са оборудвани с панели, колектори и друго оборудване.
Изграждането на слънчевите панели се извършва както върху земята, така и върху тераси и покриви.
Цените на соларните системи и сроковете на изграждане зависят от конкретната поръчка.
Проектиране на соларни инсталации
Проектиране на соларни инсталации


Соларни системи за отопление и топла вода.
Слънчевите системи се изграждат от соларни колектори и панели плюс допълнително оборудване.
Системите за соларна енергия осигуряват вода и зелена енергия на жилищни и обществени сгради.
Слънчевите системи се монтират върху земна повърхност, балкони, покриви и тераси.
Цените и срока на изработка на соларните системи зависят от конкретния проект.
Соларни систими

Термосифонен соларен воден отоплител затворена система (неръждаема стомана) (медна серпентина) SS-HE

Модел SS-HE:

SS-HE серията соларни водни отоплители е комбинация между SS и SP модели. Водосъдържателят е изработен от неръждавейка, както и обшивката му.
Вътре в него е монтирана медна серпентина през която преминава водата и се извършва подгряването и. Максималното работно налягане на серпентината е 6 атмосфери.
Стойката също е изработена от неръждавейка и е с наклон от 40 градуса. Използват се вакуумни тръби. Електрическия нагревател от1500 вата може да се управлява с електронен контролер.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател - 1 година
    * Вакуумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Невъзможност да се развият бактерии във водата за консумация.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.
   6. Може да се монтира и на двора.

Модел -SP Термосифонен соларен воден отоплител затворена система
Вътрешен резервоар     - SUS304-2B [1.2мм]
Изолационен слой - Полиеританова пяна [55мм]
Покритие - Галванизирана стомана [0.4мм]
Стойка - Галванизирана стомана [1.5мм]
Вакуумна тръба - Боросиликатно стъкло 3.3
Медна серпентина - 20м/24м/30м

Модел-SS-HE470-1800/58-20
Брой тръби- 20
Вместимост на водосъдържателя (литри)- 220L
Абсорбираща площ (м2)-1.52
Тегло (кг)-85
Размери (LхWхH)-1770х1690х1560
Цена (в лева с ДДС)-1569
 

Соларни систими

Термосифонен соларен воден отоплител затворена система (неръждаема стомана) (медна серпентина) SS-HE

Модел SS-HE:

SS-HE серията соларни водни отоплители е комбинация между SS и SP модели. Водосъдържателят е изработен от неръждавейка, както и обшивката му.
Вътре в него е монтирана медна серпентина през която преминава водата и се извършва подгряването и. Максималното работно налягане на серпентината е 6 атмосфери.
Стойката също е изработена от неръждавейка и е с наклон от 40 градуса. Използват се вакуумни тръби. Електрическия нагревател от1500 вата може да се управлява с електронен контролер.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател - 1 година
    * Вакуумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Невъзможност да се развият бактерии във водата за консумация.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.
   6. Може да се монтира и на двора.

Модел -SP Термосифонен соларен воден отоплител затворена система
Вътрешен резервоар     - SUS304-2B [1.2мм]
Изолационен слой - Полиеританова пяна [55мм]
Покритие - Галванизирана стомана [0.4мм]
Стойка - Галванизирана стомана [1.5мм]
Вакуумна тръба - Боросиликатно стъкло 3.3
Медна серпентина - 20м/24м/30м

Модел-SS-HE470-1800/58-18
Брой тръби-18
Вместимост на водосъдържателя (литри)-200L
Абсорбираща площ (м2)- 1.37
Тегло (кг)-77
Размери (LхWхH)- 1770х1530х1560
Цена (в лева с ДДС)-1429
 

Соларни систими

Термосифонен соларен воден отоплител затворена система (неръждаема стомана) (медна серпентина) SS-HE

Модел SS-HE:

SS-HE серията соларни водни отоплители е комбинация между SS и SP модели. Водосъдържателят е изработен от неръждавейка, както и обшивката му.
Вътре в него е монтирана медна серпентина през която преминава водата и се извършва подгряването и. Максималното работно налягане на серпентината е 6 атмосфери.
Стойката също е изработена от неръждавейка и е с наклон от 40 градуса. Използват се вакуумни тръби. Електрическия нагревател от1500 вата може да се управлява с електронен контролер.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател - 1 година
    * Вакуумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Невъзможност да се развият бактерии във водата за консумация.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.
   6. Може да се монтира и на двора.

Модел -SP Термосифонен соларен воден отоплител затворена система
Вътрешен резервоар     - SUS304-2B [1.2мм]
Изолационен слой - Полиеританова пяна [55мм]
Покритие - Галванизирана стомана [0.4мм]
Стойка - Галванизирана стомана [1.5мм]
Вакуумна тръба - Боросиликатно стъкло 3.3
Медна серпентина - 20м/24м/30м

Модел-SS-HE470-1800/58-15
Брой тръби-15
Вместимост на водосъдържателя (литри)-165L
Абсорбираща площ (м2)-1.15
Тегло (кг)-67
Размери (LхWхH)-1770х1290х1560
Цена (в лева с ДДС)-1259
 

Слънчево отопление за вода

Термосифонен соларен воден отоплител затворена система (галванизиран) (медна серпентина) модел SC-HE

Модел SC-HE:

SC-HE серията соларни водни отоплители е комбинация между SC и SP модели. Водосъдържателят е изработен от неръждавейка, а покритието от боядисана галванизирана ламарина.
Вътре в него е монтирана медна серпентина през която преминава водата и се извършва подгряването й. Максималното работно налягане на серпентината е 6 атмосфери. Стойката също е изработена от неръждавейка и е с наклон от 40 градуса.
Използват се вакуумни тръби. Електрическия нагревател от1500 вата може да се управлява с електронен контролер.
Гаранционни срокове:

    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател - 1 година
    * Вакуумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:

   1. Невъзможност да се развият бактерии във водата за консумация.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.
   6. Може да се монтира и на двора.

Модел -SP Термосифонен соларен воден отоплител затворена система
Вътрешен резервоар  - SUS304-2B [1.2мм]
Изолационен слой - Полиеританова пяна [55мм]
Външен резервоар - SUS304-2B [0.4мм]
Стойка - Неръждаема стомана SUS201/304 [1.2мм]
Вакуумна тръба - Боросиликатно стъкло 3.3
Медна серпентина - 20м/24м/30м

Модел -SC-HE470-1800/58-30
Брой тръби - 30
Вместимост на водосъдържателя (литри) -330L
Абсорбираща площ (м2)  - 2.29
Тегло (кг) - 117
Размери (LхWхH) - 1770х2490х1560

Цена (в лева с ДДС) - 1949

Слънчево отопление за вода

Термосифонен соларен воден отоплител затворена система (галванизиран) (медна серпентина) модел SC-HE

Модел SC-HE:

SC-HE серията соларни водни отоплители е комбинация между SC и SP модели. Водосъдържателят е изработен от неръждавейка, а покритието от боядисана галванизирана ламарина.
Вътре в него е монтирана медна серпентина през която преминава водата и се извършва подгряването й. Максималното работно налягане на серпентината е 6 атмосфери. Стойката също е изработена от неръждавейка и е с наклон от 40 градуса.
Използват се вакуумни тръби. Електрическия нагревател от1500 вата може да се управлява с електронен контролер.
Гаранционни срокове:

    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател - 1 година
    * Вакуумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:

   1. Невъзможност да се развият бактерии във водата за консумация.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.
   6. Може да се монтира и на двора.

Модел -SP Термосифонен соларен воден отоплител затворена система
Вътрешен резервоар  - SUS304-2B [1.2мм]
Изолационен слой - Полиеританова пяна [55мм]
Външен резервоар - SUS304-2B [0.4мм]
Стойка - Неръждаема стомана SUS201/304 [1.2мм]
Вакуумна тръба - Боросиликатно стъкло 3.3
Медна серпентина - 20м/24м/30м

Модел -SC-HE470-1800/58-24
Брой тръби - 24
Вместимост на водосъдържателя (литри) - 265L
Абсорбираща площ (м2)  - 1.83
Тегло (кг) -  100

Размери (LхWхH) - 1770х2010х1560
Цена (в лева с ДДС) - 1649

Слънчево отопление за вода

Термосифонен соларен воден отоплител затворена система (галванизиран) (медна серпентина) модел SC-HE

Модел SC-HE:

SC-HE серията соларни водни отоплители е комбинация между SC и SP модели. Водосъдържателят е изработен от неръждавейка, а покритието от боядисана галванизирана ламарина.
Вътре в него е монтирана медна серпентина през която преминава водата и се извършва подгряването й. Максималното работно налягане на серпентината е 6 атмосфери. Стойката също е изработена от неръждавейка и е с наклон от 40 градуса.
Използват се вакуумни тръби. Електрическия нагревател от1500 вата може да се управлява с електронен контролер.
Гаранционни срокове:

    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател - 1 година
    * Вакуумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:

   1. Невъзможност да се развият бактерии във водата за консумация.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.
   6. Може да се монтира и на двора.

Модел -SP Термосифонен соларен воден отоплител затворена система
Вътрешен резервоар  - SUS304-2B [1.2мм]
Изолационен слой - Полиеританова пяна [55мм]
Външен резервоар - SUS304-2B [0.4мм]
Стойка - Неръждаема стомана SUS201/304 [1.2мм]
Вакуумна тръба - Боросиликатно стъкло 3.3
Медна серпентина - 20м/24м/30м

Модел - SC-HE470-1800/58-20
Брой тръби - 20
Вместимост на водосъдържателя (литри) - 220L
Абсорбираща площ (м2)  - 1.52
Тегло (кг) - 85
Размери (LхWхH) - 1770х1690х1560
Цена (в лева с ДДС) - 1359

Соларни системи

Термосифонен соларен воден отоплител под налягане модел SP

Модел SP:

SP серията соларни водни отоплители е обединен в едно водосъдържател и соларен колектор с хийт тръби (Heat pipe).
Водосъдържателят е с максимално работно налягане 6 атмосфери, изработен е от неръждавейка, както и обшивката му.
Стойката също е изработена от неръждавейка и е с наклон от 40 градуса. Електрическия нагревател от 1500 вата може да се управлява с електронен контролер или с вградения терморегулатор.
Предпазителен клапан с настройка 6 атмосфери е монтиран.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател - 1 година
    * Вакуумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Изключително лесен монтаж. Може да се определи като най-добрия избор за дома.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.
   6. Може да се монтира и на двора.

Модел -SP Термосифонен соларен воден отоплител
Вътрешен резервоар -SUS304-2B/316 [1.2мм]
Изолационен слой -Полиеританова пяна [55мм]
Външен резервоар -SUS304-2B [0.4mm]
Стойка -Неръждаема стомана SUS201/304 [1.2мм]
Вакуумна тръба -Боросиликатно стъкло 3.3

Модел-SP-1800/58-18
Брой тръби-18
Вместимост на водосъдържателя (литри)- 150L
Абсорбираща площ (м2) -1.37
Тегло (кг)-    93
Размери (LхWхH)-1830х1690х1600
Цена (в лева с ДДС) - 1949

 

Соларни системи

Термосифонен соларен воден отоплител под налягане модел SP

Модел SP:

SP серията соларни водни отоплители е обединен в едно водосъдържател и соларен колектор с хийт тръби (Heat pipe).
Водосъдържателят е с максимално работно налягане 6 атмосфери, изработен е от неръждавейка, както и обшивката му.
Стойката също е изработена от неръждавейка и е с наклон от 40 градуса. Електрическия нагревател от 1500 вата може да се управлява с електронен контролер или с вградения терморегулатор.
Предпазителен клапан с настройка 6 атмосфери е монтиран.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател - 1 година
    * Вакуумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Изключително лесен монтаж. Може да се определи като най-добрия избор за дома.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.
   6. Може да се монтира и на двора.

Модел -SP Термосифонен соларен воден отоплител
Вътрешен резервоар -SUS304-2B/316 [1.2мм]
Изолационен слой -Полиеританова пяна [55мм]
Външен резервоар -SUS304-2B [0.4mm]
Стойка -Неръждаема стомана SUS201/304 [1.2мм]
Вакуумна тръба -Боросиликатно стъкло 3.3

Модел-SP-1800/58-24
Брой тръби-24
Вместимост на водосъдържателя (литри)- 200L
Абсорбираща площ (м2) -1.83
Тегло (кг)-    93
Размери (LхWхH)-1830х1690х1600
Цена (в лева с ДДС) - 1949

 

Соларни системи

Термосифонен соларен воден отоплител под налягане модел SP

Модел SP:

SP серията соларни водни отоплители е обединен в едно водосъдържател и соларен колектор с хийт тръби (Heat pipe).
Водосъдържателят е с максимално работно налягане 6 атмосфери, изработен е от неръждавейка, както и обшивката му.
Стойката също е изработена от неръждавейка и е с наклон от 40 градуса. Електрическия нагревател от 1500 вата може да се управлява с електронен контролер или с вградения терморегулатор.
Предпазителен клапан с настройка 6 атмосфери е монтиран.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател - 1 година
    * Вакуумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Изключително лесен монтаж. Може да се определи като най-добрия избор за дома.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.
   6. Може да се монтира и на двора.

Модел -SP Термосифонен соларен воден отоплител
Вътрешен резервоар -SUS304-2B/316 [1.2мм]
Изолационен слой -Полиеританова пяна [55мм]
Външен резервоар -SUS304-2B [0.4mm]
Стойка -Неръждаема стомана SUS201/304 [1.2мм]
Вакуумна тръба -Боросиликатно стъкло 3.3

Модел-SP-1800/58-20
Брой тръби- 20
Вместимост на водосъдържателя (литри)- 165L
Абсорбираща площ (м2) -1.52
Тегло (кг)-  103
Размери (LхWхH)-1830х1850х1600
Цена (в лева с ДДС) -2099

 

Соларни системи

Термосифонен соларен воден отоплител под налягане модел SP

Модел SP:

SP серията соларни водни отоплители е обединен в едно водосъдържател и соларен колектор с хийт тръби (Heat pipe).
Водосъдържателят е с максимално работно налягане 6 атмосфери, изработен е от неръждавейка, както и обшивката му.
Стойката също е изработена от неръждавейка и е с наклон от 40 градуса. Електрическия нагревател от 1500 вата може да се управлява с електронен контролер или с вградения терморегулатор.
Предпазителен клапан с настройка 6 атмосфери е монтиран.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател - 1 година
    * Вакуумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Изключително лесен монтаж. Може да се определи като най-добрия избор за дома.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.
   6. Може да се монтира и на двора.

Модел -SP Термосифонен соларен воден отоплител
Вътрешен резервоар -SUS304-2B/316 [1.2мм]
Изолационен слой -Полиеританова пяна [55мм]
Външен резервоар -SUS304-2B [0.4mm]
Стойка -Неръждаема стомана SUS201/304 [1.2мм]
Вакуумна тръба -Боросиликатно стъкло 3.3

Модел-SP-1800/58-18
Брой тръби-18
Вместимост на водосъдържателя (литри)- 150L
Абсорбираща площ (м2) -1.37
Тегло (кг)-    93
Размери (LхWхH)-1830х1690х1600
Цена (в лева с ДДС) - 1949

 

Слънчево отопление за вода

Термосифонен соларен воден отоплител (неръждаема стомана) модел SS

Модел SS:

SS серията е Термосифонен соларен воден отоплител. При този модел соларния колектор и водосъдържателя са свързани в едно цяло.
Няма нужда от помпа и тръби за осъществяване циркулацията на водата между соларния колектор и водосъдържателя. Опростено като изпълнение и гарантирано отнемане топлинната енергия на слънцето.
Автоматичното запълване с вода се осигурява посредством спомагателен съд монтиран върху водосъдържателя. Добавен е електрически нагревател 1500 вата. Стойката е изработена под 40 градуса наклон.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател -1 година
    * Вакумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Материала на покритието на водосъдържателя е галванизирана ламарина. Водосъдържателят е изработен от неръждаема стомана SUS304 2B.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.

Модел -Соларен воден отоплител модел SS
Водосъдържател -Неръждаема стомана SUS304-2B [0.4мм/0.5мм]
Изолация -Полиеританова пяна [55мм]
Покритие     - Неръждаема стомана SUS304-2B [0.4мм]
Стойка - Неръждаема стомана SUS201/304 [1.2мм]
Вакуумни тръби - Боросиликатно стъкло 3.3

Модел - SS470-1800/58-24
Брой тръби - 24
Вместимост на водосъдържателя (литри) - 265L
Абсорбираща площ (м2) - 1.83
Тегло (кг) - 95
Размери (LхWхH) - 1770х2010х1560
Цена (в лева с ДДС) - 1249

Слънчево отопление на вода

Термосифонен соларен воден отоплител (неръждаема стомана) модел SS

Модел SS:

SS серията е Термосифонен соларен воден отоплител. При този модел соларния колектор и водосъдържателя са свързани в едно цяло.
Няма нужда от помпа и тръби за осъществяване циркулацията на водата между соларния колектор и водосъдържателя. Опростено като изпълнение и гарантирано отнемане топлинната енергия на слънцето.
Автоматичното запълване с вода се осигурява посредством спомагателен съд монтиран върху водосъдържателя. Добавен е електрически нагревател 1500 вата. Стойката е изработена под 40 градуса наклон.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател -1 година
    * Вакумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Материала на покритието на водосъдържателя е галванизирана ламарина. Водосъдържателят е изработен от неръждаема стомана SUS304 2B.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.

Модел -Соларен воден отоплител модел SS
Водосъдържател -Неръждаема стомана SUS304-2B [0.4мм/0.5мм]
Изолация -Полиеританова пяна [55мм]
Покритие     - Неръждаема стомана SUS304-2B [0.4мм]
Стойка - Неръждаема стомана SUS201/304 [1.2мм]
Вакуумни тръби - Боросиликатно стъкло 3.3

Модел - SS470-1800/58-20
Брой тръби - 20
Вместимост на водосъдържателя (литри) - 220L
Абсорбираща площ (м2) - 1.52
Тегло (кг) - 80
Размери (LхWхH) - 1770х1690х1560
Цена (в лева с ДДС) - 1079

Соларен отоплител за вода

Соларен воден отоплител  123-2521

Модел SC:
SC серията е Термосифонен соларен воден отоплител. При този модел соларния колектор и водосъдържателя са свързани в едно цяло.
Няма нужда от помпа и тръби за осъществяване циркулацията на водата между соларния колектор и водосъдържателя. Опростено като изпълнение и гарантирано отнемане топлинната енергия на слънцето.
Автоматичното запълване с вода се осигурява посредством спомагателен съд монтиран върху водосъдържателя. Добавен е електрически нагревател 1500 вата. Стойката е изработена под 40 градуса наклон.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател -1 година
    * Вакумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Материала на покритието на водосъдържателя е галванизирана ламарина. Водосъдържателят е изработен от неръждаема стомана SUS304 2B.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.

Модел - Соларен воден отоплител модел SC
Водосъдържател -SUS304-2B [0.4мм/0.5мм]
Изолация     - Полиеританова пяна [55мм]
Покритие -Галаванизирана стомана [0.4мм]
Стойка -Галавнизирана стомана [1.5мм]
Вакуумни тръби -Боросиликатно стъкло 3.3

Модел - SC470-1800/58-30
Брой тръби - 30
Вместимост на водосъдържателя (литри) - 330L
Абсорбираща площ (м2) - 2.29
Тегло (кг) - 105
Размери (LхWхH)-   1800х2490х1750
Цена (в лева с ДДС) -1249

Слънчево отопление на вода

Термосифонен соларен воден отоплител (неръждаема стомана) модел SS

Модел SS:

SS серията е Термосифонен соларен воден отоплител. При този модел соларния колектор и водосъдържателя са свързани в едно цяло.
Няма нужда от помпа и тръби за осъществяване циркулацията на водата между соларния колектор и водосъдържателя. Опростено като изпълнение и гарантирано отнемане топлинната енергия на слънцето.
Автоматичното запълване с вода се осигурява посредством спомагателен съд монтиран върху водосъдържателя. Добавен е електрически нагревател 1500 вата. Стойката е изработена под 40 градуса наклон.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател -1 година
    * Вакумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Материала на покритието на водосъдържателя е галванизирана ламарина. Водосъдържателят е изработен от неръждаема стомана SUS304 2B.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.

Модел -Соларен воден отоплител модел SS
Водосъдържател -Неръждаема стомана SUS304-2B [0.4мм/0.5мм]
Изолация -Полиеританова пяна [55мм]
Покритие     - Неръждаема стомана SUS304-2B [0.4мм]
Стойка - Неръждаема стомана SUS201/304 [1.2мм]
Вакуумни тръби - Боросиликатно стъкло 3.3

Модел - SS470-1800/58-15
Брой тръби - 15
Вместимост на водосъдържателя (литри) - 165L
Абсорбираща площ (м2) - 1.15
Тегло (кг) - 62
Размери (LхWхH) - 1770х1290х1560
Цена (в лева с ДДС) - 949.00

Слънчево отопление на вода

Термосифонен соларен воден отоплител (неръждаема стомана) модел SS

Модел SS:

SS серията е Термосифонен соларен воден отоплител. При този модел соларния колектор и водосъдържателя са свързани в едно цяло.
Няма нужда от помпа и тръби за осъществяване циркулацията на водата между соларния колектор и водосъдържателя. Опростено като изпълнение и гарантирано отнемане топлинната енергия на слънцето.
Автоматичното запълване с вода се осигурява посредством спомагателен съд монтиран върху водосъдържателя. Добавен е електрически нагревател 1500 вата. Стойката е изработена под 40 градуса наклон.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател -1 година
    * Вакумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Материала на покритието на водосъдържателя е галванизирана ламарина. Водосъдържателят е изработен от неръждаема стомана SUS304 2B.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.

Модел -Соларен воден отоплител модел SS
Водосъдържател -Неръждаема стомана SUS304-2B [0.4мм/0.5мм]
Изолация -Полиеританова пяна [55мм]
Покритие     - Неръждаема стомана SUS304-2B [0.4мм]
Стойка - Неръждаема стомана SUS201/304 [1.2мм]
Вакуумни тръби - Боросиликатно стъкло 3.3

Модел - SS470-1800/58-18
Брой тръби - 18
Вместимост на водосъдържателя (литри) - 200L
Абсорбираща площ (м2) -  1.37
Тегло (кг) -  72
Размери (LхWхH) - 1770х1530х1560
Цена (в лева с ДДС) - 1029

Слънчево водно отопление

Термосифонен соларен воден отоплител (неръждаема стомана) модел SS

Модел SS:

SS серията е Термосифонен соларен воден отоплител. При този модел соларния колектор и водосъдържателя са свързани в едно цяло.
Няма нужда от помпа и тръби за осъществяване циркулацията на водата между соларния колектор и водосъдържателя. Опростено като изпълнение и гарантирано отнемане топлинната енергия на слънцето.
Автоматичното запълване с вода се осигурява посредством спомагателен съд монтиран върху водосъдържателя. Добавен е електрически нагревател 1500 вата. Стойката е изработена под 40 градуса наклон.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател -1 година
    * Вакумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Материала на покритието на водосъдържателя е галванизирана ламарина. Водосъдържателят е изработен от неръждаема стомана SUS304 2B.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.

Модел -Соларен воден отоплител модел SS
Водосъдържател -Неръждаема стомана SUS304-2B [0.4мм/0.5мм]
Изолация -Полиеританова пяна [55мм]
Покритие     - Неръждаема стомана SUS304-2B [0.4мм]
Стойка - Неръждаема стомана SUS201/304 [1.2мм]
Вакуумни тръби - Боросиликатно стъкло 3.3

Модел - SS470-1800/58-24
Брой тръби -  30
Вместимост на водосъдържателя (литри) - 330L
Абсорбираща площ (м2) - 2.29
Тегло (кг) - 112
Размери (LхWхH) - 1770х2490х1560
Цена (в лева с ДДС) - 1399

Слънчев воден отоплител

Соларен воден отоплител  123-2521

Модел SC:
SC серията е Термосифонен соларен воден отоплител. При този модел соларния колектор и водосъдържателя са свързани в едно цяло.
Няма нужда от помпа и тръби за осъществяване циркулацията на водата между соларния колектор и водосъдържателя. Опростено като изпълнение и гарантирано отнемане топлинната енергия на слънцето.
Автоматичното запълване с вода се осигурява посредством спомагателен съд монтиран върху водосъдържателя. Добавен е електрически нагревател 1500 вата. Стойката е изработена под 40 градуса наклон.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател -1 година
    * Вакумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Материала на покритието на водосъдържателя е галванизирана ламарина. Водосъдържателят е изработен от неръждаема стомана SUS304 2B.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.

Модел - Соларен воден отоплител модел SC
Водосъдържател -SUS304-2B [0.4мм/0.5мм]
Изолация     - Полиеританова пяна [55мм]
Покритие -Галаванизирана стомана [0.4мм]
Стойка -Галавнизирана стомана [1.5мм]
Вакуумни тръби -Боросиликатно стъкло 3.3

Модел -SC470-1800/58-18
Брой тръби - 18
Вместимост на водосъдържателя (литри) - 200L
Абсорбираща площ (м2) - 1.37
Тегло (кг) - 71
Размери (LхWхH)-     1800х1530х175
Цена (в лева с ДДС) - 899.00

* В цената са включени Спомагателен съд и ел.нагревател.

Слънчев отоплител за вода

Соларен воден отоплител  123-2521

Модел SC:
SC серията е Термосифонен соларен воден отоплител. При този модел соларния колектор и водосъдържателя са свързани в едно цяло.
Няма нужда от помпа и тръби за осъществяване циркулацията на водата между соларния колектор и водосъдържателя. Опростено като изпълнение и гарантирано отнемане топлинната енергия на слънцето.
Автоматичното запълване с вода се осигурява посредством спомагателен съд монтиран върху водосъдържателя. Добавен е електрически нагревател 1500 вата. Стойката е изработена под 40 градуса наклон.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател -1 година
    * Вакумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Материала на покритието на водосъдържателя е галванизирана ламарина. Водосъдържателят е изработен от неръждаема стомана SUS304 2B.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.

Модел - Соларен воден отоплител модел SC
Водосъдържател -SUS304-2B [0.4мм/0.5мм]
Изолация     - Полиеританова пяна [55мм]
Покритие -Галаванизирана стомана [0.4мм]
Стойка -Галавнизирана стомана [1.5мм]
Вакуумни тръби -Боросиликатно стъкло 3.3

Модел - SC470-1800/58-20
Брой тръби - 20
Вместимост на водосъдържателя (литри) - 220L
Абсорбираща площ (м2) - 1.52
Тегло (кг) - 78
Размери (LхWхH)-     1800х1690х1750
Цена (в лева с ДДС) - 939.00

В цената са включени Спомагателен съд и ел.нагревател.

Слънчеви отоплители за вода

Соларен воден отоплител  123-2521

Модел SC:
SC серията е Термосифонен соларен воден отоплител. При този модел соларния колектор и водосъдържателя са свързани в едно цяло.
Няма нужда от помпа и тръби за осъществяване циркулацията на водата между соларния колектор и водосъдържателя. Опростено като изпълнение и гарантирано отнемане топлинната енергия на слънцето.
Автоматичното запълване с вода се осигурява посредством спомагателен съд монтиран върху водосъдържателя. Добавен е електрически нагревател 1500 вата. Стойката е изработена под 40 градуса наклон.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател -1 година
    * Вакумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Материала на покритието на водосъдържателя е галванизирана ламарина. Водосъдържателят е изработен от неръждаема стомана SUS304 2B.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.

Модел - Соларен воден отоплител модел SC
Водосъдържател -SUS304-2B [0.4мм/0.5мм]
Изолация     - Полиеританова пяна [55мм]
Покритие -Галаванизирана стомана [0.4мм]
Стойка -Галавнизирана стомана [1.5мм]
Вакуумни тръби -Боросиликатно стъкло 3.3

Модел - SC470-1800/58-24
Брой тръби - 24
Вместимост на водосъдържателя (литри) - 265L
Абсорбираща площ (м2) - 1.83
Тегло (кг) - 92
Размери (LхWхH)-     1800х2010х1750
Цена (в лева с ДДС) - 1049.00

* В цената са включени Спомагателен съд и ел.нагревател.

Соларен воден отоплител

Соларен воден отоплител 

Модел SC:
SC серията е Термосифонен соларен воден отоплител. При този модел соларния колектор и водосъдържателя са свързани в едно цяло.
Няма нужда от помпа и тръби за осъществяване циркулацията на водата между соларния колектор и водосъдържателя. Опростено като изпълнение и гарантирано отнемане топлинната енергия на слънцето.
Автоматичното запълване с вода се осигурява посредством спомагателен съд монтиран върху водосъдържателя. Добавен е електрически нагревател 1500 вата. Стойката е изработена под 40 градуса наклон.
Гаранционни срокове:
    * Водосъдържател - 5 години
    * Електрически нагревател -1 година
    * Вакумни тръби за загуба на вакума - 5 години

Предимства:
   1. Материала на покритието на водосъдържателя е галванизирана ламарина. Водосъдържателят е изработен от неръждаема стомана SUS304 2B.
   2. Вакуумните тръби на колектора имат минимум 15 години ефективност.
   3. Температурата във вакуумната тръба изложена на слънце достига 250oC, а запълнена с вода 100oC за около 2,5 часа.
   4. Tръбите издържат на 25 мм градушка.
   5. Топлинната изолация е с ефективност по време до 72 часа.

Модел - Соларен воден отоплител модел SC
Водосъдържател -SUS304-2B [0.4мм/0.5мм]
Изолация     - Полиеританова пяна [55мм]
Покритие -Галаванизирана стомана [0.4мм]
Стойка -Галавнизирана стомана [1.5мм]
Вакуумни тръби -Боросиликатно стъкло 3.3

Модел - SC470-1800/58-15
Брой тръби - 15
Вместимост на водосъдържателя (литри) - 165L
Абсорбираща площ (м2) - 1.15
Тегло (кг) - 62
Размери (LхWхH)-     1800х1290х1750
Цена (в лева с ДДС) - 849.00

* В цената са включени Спомагателен съд и ел.нагревател.

Чембер машина за дървообработване 145-2724

 Чембер машина за дървообработване 145-2724

А383 е големият брат на А380. По-тежък и по-голям, той е предназначен за използване в същите индустриални сектори като А380. Наличен е в три модификации: за 19, 25 и 32mm метална лента с дебелина до 1,30 mm. Максимално натягане 15000N.

Препоръчително е използването му с балансьор.

ДВЕ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ!

 • Изключително здрав инструмент за сериозни приложения
 • Много голяма сила на опън до 15000N
 • За непрекъсната работа
 • Не използва метални пломби (клипси)

ип на лентата:

 

Uniflex 850N/mm² и Ultraflex 1100N/mm²

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

19.0 - 32.0 mm

0.50 - 1.30 mm

Тегло:

 

23.5 kg

Натягане:

 

10000N, 15000N

Здравина при връзката:

 

80%

Тип на връзката:

 

с прорязване без пломба 

Окачване:

 

 • стандартна скоба за окачване в комплекта
 • различни опционални скоби за окачване
Универсална чембер машина 146-2724

Универсална чембер машина 146-2724

Универсален инструмент за стандартни приложения

 

А384 е инструмент, предназначен за стандартни приложения, използвайки ленти с ширина от 9.5 до 20.0 mm с нормална или голяма здравина. Този универсален инструмент автоматично извършва операциите по натягане и връзване и е наличен в четири варианта на натягане на лентата: 2200N, 3500N, 4100N и 6500N. 

Може да се използва с балансьор ако е необходимо.

ДВЕ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ !

 • Универсален инструмент за стандартни приложения
 • Различни конфигурации според приложението
 • Висока степен на надеждност
 • Не използва метални пломби (клипси)

Тип на лентата:

 

Uniflex 850N/mm² и Ultraflex 1100N/mm²

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

9.5 - 20.0 mm

0.38 - 0.60 mm

Тегло:

 

10. kg

Натягане:

 

2200N, 3500N, 4100N, 6500N

Здравина при връзката:

 

80%

Тип на връзката:

 

с прорязване без пломба 

Окачване:

 

 • стандартна скоба за окачване в комплекта

 

Машина за опаковане на малки пакети 147-2724

Машина за чембероване на малки пакети 147-2724

С малката си основа A3H е подходящ за чембероване на малки пакети. Малките му размери и ниско тегло го правят подходящ за най-различни приложения. Изпълнен е  с рестрикторен клапан за плавно безстепенно регулиране на подаването на въздух и се доставя в две модификации: 2500N и 4500N сила на опън.

ДВЕ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ !

 • Опростена работа
 • Подходящ за чембероване на плоски пакети
 • Безстепенно регулиране на подаването на въздух
 • Малка основа - безпроблемно връзване на малки пакети
 • Не използва метални пломби (клипси)

Тип на лентата:

 

Uniflex 850N/mm² 

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

9.5 - 20.0 mm

0.38 - 0.60 mm

Тегло:

 

8.5 kg

Натягане:

 

2500N, 4500N

Здравина при връзката:

 

80%

Тип на връзката:

 

с прорязване без пломба 

Окачване:

 

 • стандартна скоба за окачване в комплекта
Чембер машина за опаковане 148-2724

Чембер машина за опаковане 148-2724

Полуавтоматичен инструмент с пневматично опъване и ръчно свързване на лентата. Много лек инструмент за работа с ленти със стандартна здравина. 

Пневматичните машини и инструменти FROMM за връзване с метална лента са подходящи за използване във всички индустриални сектори. Отличават се с висока степен на надеждност и се предлагат в съответстие със стандартната гаранционна програма на FROMM. Всички машини и инструменти са гарантирани за период от 2 (две) години за отсъствие на дефекти в материалите и изработката им.

 

А390 е полуавтоматичен инструмент с пневматично опъване и ръчно свързване на лентата. Пневматичното задвижване гарантира бързо и силно опъване на лентата (до 6000N). Ниското тегло на инструмента (само 5 кг) позволява ефективното му използване без нужда от окачване на балансьор.

ДВЕ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ !

 • Полуавтоматичен инструмент с висока степен на надеждност.
 • Лесен за обслужване
 • Опростена работа за връзване на плоски товари
 • Пневматичното натягане на лентата гарантира бързодействие
 • Не използва метални пломби (клипси)
 • Ниското тегло позволява увеличен радиус на действие

Тип на лентата:

 

Uniflex 850N/mm² 

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

9.5 - 20.0 mm

0.38 - 0.58 mm

Тегло:

 

5.1 kg

Натягане:

 

6000N

Здравина при връзката:

 

80%

Тип на връзката:

 

с прорязване без пломба 

Окачване (опционално):

 

ръкохватка за хоризонтални приложения

 

Чембер машина за опаковане със стоманена 149-2724

Чембер машина за опаковане със стоманена лента 149-2724

 

А391 е полуавтоматичен инструмент с пневматично опъване и ръчно свързване на лентата. Пневматичното задвижване гарантира бързо и силно опъване на лентата (до 6000N). Ниското тегло на инструмента (само 5 кг) позволява ефективното му използване без нужда от окачване на балансьор.

ДВЕ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ !

 • Полуавтоматичен инструмент с висока степен на надеждност.
 • Лесен за обслужване
 • Опростена работа за връзване на плоски товари
 • Пневматичното натягане на лентата гарантира бързодействие
 • Не използва метални пломби (клипси)
 • Ниското тегло позволява увеличен радиус на действие

Тип на лентата:

 

Ultraflex 1100N/mm² 

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

12.7 - 19.0 mm

0.38 - 0.58 mm

Тегло:

 

5.1 kg

Натягане:

 

6000N

Здравина при връзката:

 

80%

Тип на връзката:

 

с прорязване без пломба 

Окачване (опционално):

 

ръкохватка за хоризонтални приложения

 

Инструмент за връзване на тръби, пръти 150-2724

Универсален инструмент за връзване на тръби, пръти, бобини и пакети с кръгла или неправилна форма. НАЙ-ПРОДАВАНИЯТ В СВЕТА ИНСТРУМЕНТ В КЛАСА СИ.

НАЙ-ПРОДАВАНИЯТ В СВЕТА ИНСТРУМЕНТ В СВОЯ КЛАС !

Поради ниското си тегло A480 може да се използва без да е окачен на балансьор. Това увеличава радиуса на действие с този инструмент и увеличава степента на мобилност. А480 е идеален за връзване на тръби, бобини, пръти и всякакви видове малки пакети. Удобен за работа, А480 е популярен по цял свят в най-различни индустриални сектори. Наличен е в две версии на максимално натягане (2500N и 4500N).

ДВЕ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ !

 • Универсален инструмент
 • Особено подходящ за връзване на тръби, пръти, бобини и пакети с неправилна форма
 • Ако се използва на фиксирана работна позиция може да бъде окачен на балансьор

Тип на лентата:

 

Uniflex 850N/mm²  и Ulrtaflex 1100N/mm²

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

10.0 - 19.0 mm

0.38 - 0.63 mm

Тегло:

 

4.5 kg

Натягане:

 

2500N, 4500N

Здравина при връзката:

 

75%

Пломби (клипси):

 

затворени метални пломби

Окачване :

 

 • стандартна скоба за окачване в комплекта
 • скоба за хоризонтални приложения(опция)

 

Инструмент за връзване на стоманена лента 151-2724

Инструмент за високи натоварвания за връзване с лента с ширина 19mm и дебелина до 0.90mm. Основно се използва в металната индустрия.

Поради ниското си тегло A482 може да се използва без да е окачен на балансьор. Това увеличава радиуса на действие с този инструмент и увеличава степента на мобилност. Подходящ за работа с ленти с дебелина до 0.90 mm. Перфектното свързавне с двойно прорязване на металните пломби (клипси) гарантират здравина при свръзката до 75%. Модерният А482 оптимизира опаковъчните процеси основно в металната индустрия. Наличен е в две версии на максимално натягане (4000N и 700N).

ДВЕ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ !

 • Идеален инструмент за високи натоварвания за връзване на метални изделия - тръби, бобини, отливки, пръти и пакети с неправилна форма.
 • Двойно прорязана връзка за по-голяма здравина
 • Ниско тегло позволяващо мобилна работа с инструмента

Тип на лентата:

 

Uniflex 850N/mm²  и Ulrtaflex 1100N/mm²

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

19.0 mm

0.63 - 0.90 mm

Тегло:

 

6.5 kg

Натягане:

 

4000N, 7000N

Здравина при връзката:

 

75%

Пломби (клипси):

 

затворени метални пломби

Окачване :

 

универсална скоба за окачване в комплекта

 

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

 Номер на артикула: 105782
За кабелни накрайници близнак.
Трапецовидно пресоване, ширина 20 мм.
Размер на сечението 2х10 мм2
Цената е 240.57лв без ДДС

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

 Номер на артикула: 105942
За зануляващи кабелни обувки DIN 46234 и щифтови кабелни обувки DIN 46230.
Шип пресоване.
Размер на сечението 16 мм2
Цената е 324.67лв без ДДС

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

 Номер на артикула: 105944
За зануляващи кабелни обувки DIN 46234 и щифтови кабелни обувки DIN 46230.
Шип пресоване.
Размер на сечението 25 мм2
Цената е 324.67лв без ДДС

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

 Номер на артикула: 105946

За зануляващи кабелни обувки DIN 46234 и щифтови кабелни обувки DIN 46230.
Шип пресоване.
Размер на сечението 35 мм2
Цената е 324.67лв без ДДС

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

 Номер на артикула: 105783
За кабелни накрайници близнак.
Трапецовидно пресоване, ширина 20 мм.
Размер на сечението 2х16 мм2
Цената е 240.57лв без ДДС

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

 Номер на артикула: 105968
За кабелни накрайници.
Трапецовидно пресоване, ширина 20 мм.
Размер на сечението 35 мм2
Цената е 568.17лв без ДДС

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

 Номер на артикула: 105970
За кабелни накрайници.
Трапецовидно пресоване, ширина 20 мм.
Размер на сечението 50 мм2
Цената е 568.17лв без ДДС

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

 Номер на артикула: 105972
За кабелни накрайници.
Трапецовидно пресоване, ширина 20 мм.
Размер на сечението 70 мм2
Цената е 568.17лв без ДДС

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

 Номер на артикула: 105964
За кабелни накрайници.
Трапецовидно пресоване, ширина 20 мм.
Размер на сечението 16 мм2
Цената е 568.17лв без ДДС

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

 Номер на артикула: 105966
За кабелни накрайници.
Трапецовидно пресоване, ширина 20 мм.
Размер на сечението 25 мм2
Цената е 568.17лв без ДДС

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

Номер на артикула: 105962
За кабелни накрайници.
Трапецовидно пресоване, ширина 20 мм.
Размер на сечението 10 мм2
Цената е 568.17лв без ДДС

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

 Номер на артикула: 105954
За зануляващи кабелни обувки DIN 46234 и щифтови кабелни обувки DIN 46230.
Шип пресоване.
Размер на сечението 120 мм2
Цената е 324.67лв без ДДС

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

 Номер на артикула: 105956
За зануляващи кабелни обувки DIN 46234 и щифтови кабелни обувки DIN 46230.
Шип пресоване.
Размер на сечението 150 мм2
Цената е 324.67лв без ДДС

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

 Номер на артикула: 105950
За зануляващи кабелни обувки DIN 46234 и щифтови кабелни обувки DIN 46230.
Шип пресоване.
Размер на сечението 70 мм2
Цената е 324.67лв без ДДС

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

 Номер на артикула: 105952
За зануляващи кабелни обувки DIN 46234 и щифтови кабелни обувки DIN 46230.
Шип пресоване.
Размер на сечението 95мм2
Цената е 324.67лв без ДДС

Пресоващи вложки за инструменти

Пресоващи вложки за инструменти

 Номер на артикула: 105948
За зануляващи кабелни обувки DIN 46234 и щифтови кабелни обувки DIN 46230.
Шип пресоване.
Размер на сечението 50 мм2
Цената е 324.67лв без ДДС

Инструмент за връзване с метална лента 159-2724

Ръчен инструмент със специална система от предавки за достигане на голямо натягане на лентата.

 

А338 е създаден за приложения, изискващи висока степен на натягане на металната чембер лента. Специалната система от предавки позволява да се достигне натягане до 5500N, като се прилага усилие само от 240N. А338 е един удобен за работа инструмент, подходящ за връзване без пломба на плоски товари. Надежден, здрав и лесен за обслужване.

ДВЕ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ !

 • Специална система за натягане, позволяваща достигане на 5500N опън с минимално усилие.
 • Удобен за използване лек инструмент
 • За връзване на пакети с правилна форма (палети, бали, сандъци и др.)
 • Превъзхожда всички останали инструменти за метална лента, благодарение на неговата здравина и висока степен на надеждност

ип на лентата:

 

Uniflex 850N/mm² и Ultraflex 1100N/mm²

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

12.7 - 19.0 mm

0.50 - 0.70 mm

Тегло:

 

5.7 kg

Размери:

 

 

Здравина при връзката:

 

80%

Тип на връзката:

 

с прорязване без пломба 

Окачване (опционално):

 

 • ръкохватка за хоризонтални приложения
 • скоба за окачване за вертикални и хоризонтални приложения

 

Инструменти за връзване на плоски пакети 160-2724

Система от инструменти за връзване на плоски пакети. За метални чембер ленти с ширина до 32mm и дебелина до 1mm.

Ръчният инструмент за натягане A301 е конструиран за плоски обекти и товари с наличие на равна работна повърхонст. Благодарение на системата за натягане с ролки с този инструмент може да се достигне висока степен на опъване на металната лента, като същевременно се елиминира риска от отпускане на лентата. Запечатването се извършва с инструмента за запечатване A412 чрез двойно прорязване на металната пломба. Идеално изчислените лостове на тези инструменти гарантират ефективна и лесна работа при чембер ленти с ширина до 32mm и дебелина до 1mm.

ДВЕ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ !

 • А301 е специално конструиран за товари с равна работна повърхност
 • Специална конструкция на натягащата система за висока степен на опъване
 • Специални водачи за лентата
 • А412 прави двойно прорязване на металната пломба с едно движение на оператора 
 • Специално изчислените лостове гарантират безопасна и лесна работа

ип на лентата:

 

Uniflex 850N/mm² и Ultraflex 1100N/mm²

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

19.0 - 32.0 mm

0.63 - 1.00 mm

Тегло:

 

3.5 kg

Пломби (клипси):

 

полу-отворени или затворени

Закопчаване:

 

чрез използване на А412

 

А412

Тип на лентата:

 

Uniflex 850N/mm² и Ultraflex 1100N/mm²

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

19.0 - 32.0 mm

0.63 - 1.0 mm

Тегло:

 

3.5 kg

Здравина при връзката:

 

75%

Пломби (клипси):

 

полу-отворени или затворени

Тип на връзката:

 

двойно прорязване на пломбата 

Натягане:

 

чрез използване на А301

 

Инструмент за връзване на тръби и пръти 162-2724

Универсален инструмент за връзване на тръби, пръти, бобини и други товари с неправилна форма.

НАЙ-ПРОДАВАНИЯТ В СВЕТА ИНСТРУМЕНТ В КЛАСА СИ !

А431 е един лек и удобен за изпозване инструмент за връзване на тръби, пръти, бобини и други товари с неправилна форма с много малка работна повърхност. Лесен за работа и независим от енергийни източници А431 се наложи като най-добрият инструмент за такива приложения в света.

ДВЕ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ !

 • Удобен за използване
 • Идеален инструмент за връзване на тръби, пръти, бобини и други пакети с минимална повърхност
 • Превъзхожда всички останали инструменти за метална лента, благодарение на неговата здравина и висока степен на надеждност

Тип на лентата:

 

Uniflex 850N/mm² и Ultraflex 1100N/mm²

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

10.0 - 19.0 mm

0.38 - 0.63 mm

Тегло:

 

3.4 kg

Здравина при връзката:

 

75%

Пломби (клипси):

 

затворени метални пломби

Тип на връзката:

 

единично прорязване 

 

Автоматични чембероващи машини 163-2724

Автоматични чембероващи машини 163-2724

Най-икономичното чембероващо решение за малки до средни натоварвания. 

 

PM 206 e полуавтоматична настолна чембероваща машина за връзване на пакети с полипропиленова лента. Подходяща е за най-разнообразни приложения. Модерна и надеждна евтина машина.

 • СЕ сертифицирана
 • Лесно и бързо връзване на продуктите
 • Лесна за работа
 • Работа с различни ширини лента
 • Дигитално управление на натягането
 • Дигитален дисплей за състоянието на машината
 • Мобилна - на колелца със спирачки
 • Надеждна и лесна за обслужване
 • Много тиха работа

Тип на лентата:

 

Полипропилен (PP)

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

6.0 - 15.0 mm

0.55 - 0.75 mm

Натягане:

 

150 - 450N (настройваемо)

Тип на свръзване:

 

стапяне чрез нагряване

Време на първоначално загряване:

 

40 секунди

Захранване:

 

230V / 50Hz монофазно

Консумация:

 

0.25 kWh

Скорост на връзване:

 


2.5 секунди на връзка / 24 връзки за минута

Размери:

Дължина

Ширина

Височина

902 mm

586 mm

760

Тегло:

 

85 кг

 

Полуавтоматична чембероваща машина 164-2724

Полу-автоматична чембероваща машина от ново поколение за малки до средни натоварвания.

FROMM PM 207 e полуавтоматична настолна чембероваща машина от ново поколение за връзване на пакети с полипропиленова лента. Подходяща е за най-разнообразни приложения. Модерна и надеждна евтина машина.

При PM 207 запечатващата глава е изпълнена с 30% по-малко движещие се части, което я прави най-надеждната машина от този клас.

 • СЕ сертифицирана
 • Лесно и бързо връзване на продуктите
 • Лесна за работа
 • Работа с различни ширини лента
 • Специално конструирана глава с 30% по-малко движещи се части
 • Настройваема във височина
 • Дигитално управление на натягането
 • Дигитален дисплей за състоянието на машината
 • Мобилна - на колелца със спирачки
 • Надеждна и лесна за обслужване
 • Много тиха работа

Тип на лентата:

 

Полипропилен (PP)

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

5.0 - 13.0 mm

0.45 - 0.65 mm

Натягане:

 

80 - 450N (настройваемо)

Тип на свръзване:

 

стапяне чрез нагряване

Време на първоначално загряване:

 

40 секунди

Захранване:

 

230V / 50Hz монофазно

Консумация:

 

0.30 kWh

Скорост на връзване:

 


2.5 секунди на връзка / 24 връзки за минута

Размери:

Дължина

Ширина

Височина

850 mm

560 mm

760 - 950 mm

Тегло:

 

70 кг

 

Автоматична чембер машина 165-2724

Автоматична чембер машина  165-2724

Евтина автоматична чембер машина за широка чембер лента. Най-ефективното решение за чембероващи приложения от общ характер.

FROMM PM 308 e автоматична настолна чембероваща машина от ново поколение за връзване на пакети с полипропиленова лента. Подходяща е за най-разнообразни приложения. Модерна и надеждна евтина машина.

 • Лесно и бързо връзване на продуктите
 • Лесна за работа
 • Управление с педал или вграден сензор на масата
 • Работа с различни ширини лента
 • Дигитално управление на натягането
 • Дигитален дисплей за състоянието на машината
 • Мобилна - на колелца със спирачки
 • Надеждна и лесна за обслужване
 • Много тиха работа
 • СЕ сертифицирана  

Тип на лентата:

 

Полипропилен (PP)

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

8.0 - 15.5 mm

0.55 - 0.75 mm

Натягане:

 

100 - 700N (настройваемо)

Тип на свръзване:

 

стапяне чрез нагряване

Време на първоначално загряване:

 

40 секунди

Захранване:

 

230V / 50Hz монофазно

Консумация:

 

1.20 kWh

Скорост на връзване:

 

2.2 секунди на връзка / 27 връзки за минута

Размери:

Дължина

Ширина

Височина

1430 mm

620 mm

810 mm

Тегло:

 

220 кг

 

Автоматична чембер машина 166-2724

Автоматична чембер машина 166-2724

Подобрена автоматична чембер машина за широка чембер лента. Най-мощнотои ефективно решение за чембероващи приложения от общ характер.

FROMM PM 309 e автоматична настолна чембероваща машина от ново поколение за връзване на пакети с полипропиленова лента. Подходяща е за най-разнообразни приложения. Модерна и надеждна евтина машина.

Подобрено водене на лентата за по-високи скорости при по-тясна лента.

 • Лесно и бързо връзване на продуктите
 • Лесна за работа
 • Управление с педал или вграден сензор на масата
 • Работа с различни ширини лента
 • Дигитално управление на натягането
 • Дигитален дисплей за състоянието на машината
 • Мобилна - на колелца със спирачки
 • Надеждна и лесна за обслужване
 • Много тиха работа
 • СЕ сертифицирана  

Тип на лентата:

 

Полипропилен (PP)

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

8.0 - 12.0 mm

0.55 - 0.75 mm

Натягане:

 

70 - 700N (настройваемо)

Тип на свръзване:

 

стапяне чрез нагряване

Време на първоначално загряване:

 

40 секунди

Захранване:

 

230V / 50Hz монофазно

Консумация:

 

1.20 kWh

Скорост на връзване:

 

2.1 секунди на връзка / 29 връзки за минута

Размери:

Дължина

Ширина

Височина

1430 mm

620 mm

810 mm

Тегло:

 

220 кг

 

 

Високоскоростна aвтоматична чембер машина 167-2724

Високоскоростна aвтоматична от световен клас чембероваща машина с рамка. 50 връзки в минута. Размер на лентата от 5mm х 0.35mm.

 

FROMM PM 312 e  високоскоростна чембероваща машина подходяща както за самостоятелна работа, така и за вграждане в автоматични пакетиращи линии. Изключително подходяща за използване в производството на велпапе, картони и хартии.

Правейки 50 връзки за минута, тази машина е една от най-бързите машини в света. 

 • Размер на лентата от 5mm х 0.35mm.
 • Високоскорстно връзване до 50 връзки в минута
 • Лесна за работа с автоматично зареждане на лентата и самопочистване
 • Автоматично превръзване при грешка
 • Система против задръстване
 • Най-висококачествената машина от този тип в света
 • Компактна, самосмазваща се запечатваща глава
 • Дигитално управление на натягането
 • Дигитален дисплей за състоянието на машината
 • Надеждна и лесна за обслужване 
 • СЕ и GS сертифицирана 

Тип на лентата:

 

Полипропилен (PP)

Размери на лентата:

Ширина

Дебелина

5.0 / 6.0 /9.0 mm

0.35 - 0.65 mm

Натягане:

 

10 - 350N (настройваемо)

Тип на свръзване:

 

стапяне чрез нагряване

Размери на рамката:

 

 • 550 х 400mm стандартно изпълнение.
 • налични са размери на рамката до 850 х 600mm

Захранване:

 

230V / 50Hz монофазно

Консумация:

 

0.5 kWh

Скорост на връзване:

 


1.2 секунди на връзка / 50 връзки за минута

Размери:

Дължина

Ширина

Височина

826 mm

620 mm

810 - 1020 mm

Тегло:

 

160 кг

 

предишна 11121314151617181920следваща