Карта на продуктовия каталог

Главна категория Подкатегория Продукт
Système de conditionnement d air
Système de conditionnement d air


eption des centralisé et décentralisé des systèmes de climatisation pour les objets volumineux.
pouvons livrer des projets de systèmes internes et externes de climatisation se conformer pleinement aux exigences de la clientèle.
pouvez choisir entre les centralisée et décentralisée de la climatisation dans votre immeuble.
pour la construction de la climatisation dans les bâtiments publics et industriels est déterminé par les exigences de confort et de technologie.
ication des systèmes de climatisation dans les bâtiments publics et industriels est déterminé par les exigences de confort et de technologie.
Système de conditionnement d air
Système de conditionnement d air


eption des centralisé et décentralisé des systèmes de climatisation pour les objets volumineux.
pouvons exécuter des projets centralisés et décentralisés pour les systèmes de climatisation, les unités de toit air à récupération, refroidisseurs modulaires, etc.
pouvez choisir entre les centralisée et décentralisée de la climatisation dans votre immeuble.
rôle dans la détermination du coût du projet est la taille de la chambre et le type choisi de système de climatisation.
ication des systèmes de climatisation dans les bâtiments publics et industriels est déterminé par les exigences de confort et de technologie.
Système de climatisation pour un centre commercial
Système de climatisation pour un centre commercial


ver la construction de grands et complexes systèmes de climatisation.
pouvons exécuter des projets centralisés et décentralisés pour les systèmes de climatisation, les unités de toit air à récupération, refroidisseurs modulaires, etc.
e climatiseurs sont construites sur la base des technologies les plus récentes dans ce domaine.
pour la construction de la climatisation dans les bâtiments publics et industriels est déterminé par les exigences de confort et de technologie.
ication des systèmes de climatisation dans les bâtiments publics et industriels est déterminé par les exigences de confort et de technologie.
Système de conditionnement d air pour un immeuble de bureaux
Système de conditionnement d air pour un immeuble de bureaux


eption des centralisé et décentralisé des systèmes de climatisation pour les objets volumineux.
été conçoit et installe la climatisation centrale pour les sites industriels, les restaurants, les hôtels et les lieux avec des exigences plus élevées.
e climatiseurs sont construites sur la base des technologies les plus récentes dans ce domaine.
pour la construction de la climatisation dans les bâtiments publics et industriels est déterminé par les exigences de confort et de technologie.
ication des systèmes de climatisation dans les bâtiments publics et industriels est déterminé par les exigences de confort et de technologie.
endüstriyel klima sistemi inşası
endüstriyel klima sistemi inşası


rım, mühendislik ve modern klima sistemlerinin yapımında.
merkezden ve yerinden klima sistemleri, çatı Reküperatif hava üniteleri, projeler yürütebilir modüler soğutma ve diğerleri.
merkezi ve binanın klima ademi.
m sisteminin maliyet ve inşaat sürelerine klimatitsatsiya ve malzemelerin değeri kullanılan teknolojiye göre belirlenir.
a bizim hava sistemleri, soğutur veya aynı anda tüm bina ısıtır merkezi klima avantajı, dış ünite genellikle değil cephe, duvar ve pencere altında, çatıda veya bina dışında yer almaktadır.
Büyük bir bina için klima sistemi
Büyük bir bina için klima sistemi


rım, mühendislik ve modern klima sistemlerinin yapımında.
a tasarımları ve için merkezi klima yükler sanayi siteleri, restoranlar, oteller ve daha yüksek gereksinimleri olan yerlerde.
hizmet büyük geniş deneyime sahip ve küçük klimalar.
a sistemi, malzeme ve iklim sistemi inşa etmek için proje nihai fiyat oluşturan bina alanının türünü.
a sistemleri dar alanlarda mikroklima parametrelerini korumak için tasarlanmıştır. Ayrıca açık ve kapalı hacimlerde sınırlı büyüklükte alanlarında koşulları değiştirmek için kullanılan.
Büyük bir klima sistemi inşası
Büyük bir klima sistemi inşası


p Bina iklimlendirme sistemlerinin.
a tasarımları ve için merkezi klima yükler sanayi siteleri, restoranlar, oteller ve daha yüksek gereksinimleri olan yerlerde.
a sistemleri olası teknik çözümler çoklu bölge, çoklu-split sistemleri, AIR ve ısı pompası, su soğutma sistemleri, merkezden ve yerinden hava vardır sistemleri.
m sisteminin maliyet ve inşaat sürelerine klimatitsatsiya ve malzemelerin değeri kullanılan teknolojiye göre belirlenir.
afından inşa Bizim klima sistemleri verimli, tasarruflu kaynakların ve dalgsrochen zaman sana mali bir çok kaydedebilirsiniz.
Centralizados y descentralizados sistemas de aire acondicionado
Centralizados y descentralizados sistemas de aire acondicionado


ño de sistemas de aire centralizado y descentralizado de aire para objetos grandes.
mos ejecutar los proyectos de sistemas de aire centralizado y descentralizado de aire, unidades de techo recuperativos de aire, enfriadores modulares, etc.
e elegir entre centralizado y descentralizado de aire acondicionado en el edificio.
o de construcción de acondicionamiento de aire en edificios públicos e industriales se determina por los requerimientos de confort y tecnología.
emas de aire acondicionado están diseñados para mantener los parámetros de microclima en espacios confinados. También se utilizan para modificar las condiciones de las zonas de alcance limitado en los volúmenes abiertos y cerrados.
sistema de aire acondicionado de un gran edificio
sistema de aire acondicionado de un gran edificio


ño, ingeniería y construcción modernos sistemas de aire acondicionado.
utar órdenes para la construcción de sistemas de aire acondicionado para edificios industriales, hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas y restaurantes.
e elegir entre centralizado y descentralizado de aire acondicionado en el edificio.
mos ejecutar los proyectos de sistemas de aire centralizado y descentralizado de aire, unidades de techo recuperativos de aire, enfriadores modulares, etc.
struido por nosotros son eficientes sistemas de acondicionamiento de aire, ahorro de recursos y en el tiempo dalgsrochen ella se guarda un montón de finanzas.
sistema de aire acondicionado de un gran edificio
sistema de aire acondicionado de un gran edificio


trucción sistemas de aire acondicionado en la demanda.
mos ejecutar los proyectos de sistemas de aire centralizado y descentralizado de aire, unidades de techo recuperativos de aire, enfriadores modulares, etc.
bles soluciones técnicas de los sistemas de aire acondicionado son multi-zona, los sistemas multi-split, los sistemas de refrigeración de aire y bombas de calor agua, centralizadas y descentralizadas, sistemas de aire acondicionado.
ema de aire acondicionado tiene un precio basado en el carácter formativo de la tecnología utilizada, el costo de los materiales y el tamaño del edificio.
emas de aire acondicionado están diseñados para mantener los parámetros de microclima en espacios confinados. También se utilizan para modificar las condiciones de las zonas de alcance limitado en los volúmenes abiertos y cerrados.
sistema de aire acondicionado de un edificio de oficinas
sistema de aire acondicionado de un edificio de oficinas


ño e instalación de sistemas industriales de aire acondicionado.
utar órdenes para la construcción de sistemas de aire acondicionado para edificios industriales, hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas y restaurantes.
bles soluciones técnicas de los sistemas de aire acondicionado son multi-zona, los sistemas multi-split, los sistemas de refrigeración de aire y bombas de calor agua, centralizadas y descentralizadas, sistemas de aire acondicionado.
ema de aire acondicionado tiene un precio basado en el carácter formativo de la tecnología utilizada, el costo de los materiales y el tamaño del edificio.
emas de aire acondicionado están diseñados para mantener los parámetros de microclima en espacios confinados. También se utilizan para modificar las condiciones de las zonas de alcance limitado en los volúmenes abiertos y cerrados.
la construcción de sistemas de aire acondicionado
la construcción de sistemas de aire acondicionado


ño e instalación de sistemas industriales de aire acondicionado.
mos entregar proyectos para sistemas de aire interno y externo de aire completamente adaptada a las necesidades del cliente.
tro equipo de ingenieros con amplios conocimientos técnicos y prácticos de aire acondicionado.
ipo de sistema de aire acondicionado, los materiales y el área del edificio que forma el precio final del proyecto de construcción del sistema climático.
so de sistemas de aire acondicionado en los edificios públicos e industriales está determinada por las exigencias de confort y tecnología.
Aire acondicionado centralizado y descentralizado en la demanda
Aire acondicionado centralizado y descentralizado en la demanda


ño de sistemas de aire centralizado y descentralizado de aire para objetos grandes.
esa especializada en la construcción y mantenimiento de los sistemas meteorológicos central y local.
e elegir entre centralizado y descentralizado de aire acondicionado en el edificio.
mos ejecutar los proyectos de sistemas de aire centralizado y descentralizado de aire, unidades de techo recuperativos de aire, enfriadores modulares, etc.
emas de aire acondicionado están diseñados para mantener los parámetros de microclima en espacios confinados. También se utilizan para modificar las condiciones de las zonas de alcance limitado en los volúmenes abiertos y cerrados.
sistema de aire acondicionado de un edificio de oficinas
sistema de aire acondicionado de un edificio de oficinas


letar la construcción de sistemas de aire grandes y complejas aire.
utar órdenes para la construcción de sistemas de aire acondicionado para edificios industriales, hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas y restaurantes.
mos una amplia experiencia en servicios de aire acondicionado, grandes y pequeños.
ema de aire acondicionado tiene un precio basado en el carácter formativo de la tecnología utilizada, el costo de los materiales y el tamaño del edificio.
aja de construir nuestros sistemas de clima, aire acondicionado central que enfría o calienta el edificio al mismo tiempo, la unidad externa se encuentra normalmente en el techo o en el exterior del edificio, y sin fachada, las paredes y debajo de las ventanas.
sistema de aire acondicionado de un gran edificio
sistema de aire acondicionado de un gran edificio


trucción sistemas de aire acondicionado en la demanda.
utar órdenes para la construcción de sistemas de aire acondicionado para edificios industriales, hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas y restaurantes.
tros aparatos de aire acondicionado se construyen sobre la base de las últimas tecnologías en este campo.
mos ejecutar los proyectos de sistemas de aire centralizado y descentralizado de aire, unidades de techo recuperativos de aire, enfriadores modulares, etc.
struido por nosotros son eficientes sistemas de acondicionamiento de aire, ahorro de recursos y en el tiempo dalgsrochen ella se guarda un montón de finanzas.
la construcción de sistemas de aire acondicionado
la construcción de sistemas de aire acondicionado


ño de sistemas de aire centralizado y descentralizado de aire para objetos grandes.
mos ejecutar los proyectos de sistemas de aire centralizado y descentralizado de aire, unidades de techo recuperativos de aire, enfriadores modulares, etc.
mos una amplia experiencia en servicios de aire acondicionado, grandes y pequeños.
o de construcción de acondicionamiento de aire en edificios públicos e industriales se determina por los requerimientos de confort y tecnología.
emas de aire acondicionado están diseñados para mantener los parámetros de microclima en espacios confinados. También se utilizan para modificar las condiciones de las zonas de alcance limitado en los volúmenes abiertos y cerrados.
Aire acondicionado centralizado y descentralizado en la demanda
Aire acondicionado centralizado y descentralizado en la demanda


ño e instalación de sistemas industriales de aire acondicionado.
compañía diseña e instala aire acondicionado central para los polígonos industriales, restaurantes, hoteles y lugares con mayores requerimientos.
bles soluciones técnicas de los sistemas de aire acondicionado son multi-zona, los sistemas multi-split, los sistemas de refrigeración de aire y bombas de calor agua, centralizadas y descentralizadas, sistemas de aire acondicionado.
o de construcción de acondicionamiento de aire en edificios públicos e industriales se determina por los requerimientos de confort y tecnología.
truido por nosotros los sistemas de aire acondicionado están diseñadas para la ventilación y climatización de grandes superficies, centros comerciales, fábricas, almacenes, pabellones deportivos, centros de logística.
construcción del sistema de aire acondicionado industrial
construcción del sistema de aire acondicionado industrial


ño de sistemas de aire centralizado y descentralizado de aire para objetos grandes.
compañía diseña e instala aire acondicionado central para los polígonos industriales, restaurantes, hoteles y lugares con mayores requerimientos.
bles soluciones técnicas de los sistemas de aire acondicionado son multi-zona, los sistemas multi-split, los sistemas de refrigeración de aire y bombas de calor agua, centralizadas y descentralizadas, sistemas de aire acondicionado.
mos ejecutar los proyectos de sistemas de aire centralizado y descentralizado de aire, unidades de techo recuperativos de aire, enfriadores modulares, etc.
so de sistemas de aire acondicionado en los edificios públicos e industriales está determinada por las exigencias de confort y tecnología.
sistema de aire acondicionado de un edificio de oficinas
sistema de aire acondicionado de un edificio de oficinas


letar la construcción de sistemas de aire grandes y complejas aire.
mos ejecutar los proyectos de sistemas de aire centralizado y descentralizado de aire, unidades de techo recuperativos de aire, enfriadores modulares, etc.
bles soluciones técnicas de los sistemas de aire acondicionado son multi-zona, los sistemas multi-split, los sistemas de refrigeración de aire y bombas de calor agua, centralizadas y descentralizadas, sistemas de aire acondicionado.
ipo de sistema de aire acondicionado, los materiales y el área del edificio que forma el precio final del proyecto de construcción del sistema climático.
so de sistemas de aire acondicionado en los edificios públicos e industriales está determinada por las exigencias de confort y tecnología.
sistema de aire acondicionado de un gran edificio
sistema de aire acondicionado de un gran edificio


ño de sistemas de aire centralizado y descentralizado de aire para objetos grandes.
mos ejecutar los proyectos de sistemas de aire centralizado y descentralizado de aire, unidades de techo recuperativos de aire, enfriadores modulares, etc.
tro equipo de ingenieros con amplios conocimientos técnicos y prácticos de aire acondicionado.
ipo de sistema de aire acondicionado, los materiales y el área del edificio que forma el precio final del proyecto de construcción del sistema climático.
aja de construir nuestros sistemas de clima, aire acondicionado central que enfría o calienta el edificio al mismo tiempo, la unidad externa se encuentra normalmente en el techo o en el exterior del edificio, y sin fachada, las paredes y debajo de las ventanas.
Establecimiento de sistemas de acondicionamiento de aire centralizado y descentralizado
Establecimiento de sistemas de acondicionamiento de aire centralizado y descentralizado


letar la construcción de sistemas de aire grandes y complejas aire.
utar órdenes para la construcción de sistemas de aire acondicionado para edificios industriales, hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas y restaurantes.
bles soluciones técnicas de los sistemas de aire acondicionado son multi-zona, los sistemas multi-split, los sistemas de refrigeración de aire y bombas de calor agua, centralizadas y descentralizadas, sistemas de aire acondicionado.
mportancia en la determinación del coste del proyecto es el tamaño de la habitación y el tipo elegido de sistema de aire acondicionado.
struido por nosotros son eficientes sistemas de acondicionamiento de aire, ahorro de recursos y en el tiempo dalgsrochen ella se guarda un montón de finanzas.
изграждане на промишлена климатична система
изграждане на промишлена климатична система


Проектиране, инженеринг и изграждане на съвременни климатични системи.
Фирмата проектира и изпълнява централна климатизация за промишлени обекти, заведения, хотели и места със завишени изисквания.
Екипът ни от квалифицирани инженери е с обстойни технически и практически познания в областта на климатизацията.
От значение при определянето на цената на проекта е големината на помещението и избрания от вас вид климатична система.
Изградените от нас климатични системи са ефективни, спестяват ресурси а в дългсрочен период от време ше ви спестят и доста финанси.
климатична система за търговски център
климатична система за търговски център


Проектиране и монтаж на промишлени климатични системи.
Ние можем да изпълним проекти за вътрешни и външни климатични системи изцяло съобразени с изискванията на клиента.
Имаме дългогодишен опит в обслужването на големи и малки климатични инсталации.
Цената за изграждане на климатична инсталация в общественото и промишлено строителство се определя от изискванията на комфорта и използваната технологията.
Преимуществото на изградените от нас климатични системи, е че централен климатик охлажда или отоплява цялата сграда едновременно, като външния агрегат обикновено се намира на покрива или извън сградата, а не по фасадата, по стените и под прозорците.
изграждане на голяма климатична система
изграждане на голяма климатична система


Цялостно изграждане на големи и сложни климатични системи.
Можем да изпълним проекти за централизирани и децентрализирани климатични системи,покривни рекуперативни климатични блокове,модулни чилъри и др.
Възможно е да избирате между централизирани и децентрализирани климатични системи за климатизацията на вашата сграда.
Климатичната система е с цена формираща се на база вида на използванта технология, стойността на вложените материали и площта на сградата.
Преимуществото на изградените от нас климатични системи, е че централен климатик охлажда или отоплява цялата сграда едновременно, като външния агрегат обикновено се намира на покрива или извън сградата, а не по фасадата, по стените и под прозорците.
промишлена климатична система
промишлена климатична система


Изграждане на централизирани и децентрализирани климатични системи за големи обекти.
Ние можем да изпълним проекти за вътрешни и външни климатични системи изцяло съобразени с изискванията на клиента.
Възможно е да избирате между централизирани и децентрализирани климатични системи за климатизацията на вашата сграда.
Климатичната система е с цена формираща се на база вида на използванта технология, стойността на вложените материали и площта на сградата.
Преимуществото на изградените от нас климатични системи, е че централен климатик охлажда или отоплява цялата сграда едновременно, като външния агрегат обикновено се намира на покрива или извън сградата, а не по фасадата, по стените и под прозорците.
Централизирани и децентрализирани климатични системи по поръчка
Централизирани и децентрализирани климатични системи по поръчка


Проектиране и монтаж на промишлени климатични системи.
Фирмата специализира в изграждането и поддръжката на централни и локални климатични системи.
Възможните технически решения за климатизация на помещенията са многозоновите системи,мулти-сплит системи,системите с въздухоохлаждаем и водоохлаждащ термопомпен агрегат, централизираните и децентрализираните климатични системи.
Климатичната система е с цена формираща се на база вида на използванта технология, стойността на вложените материали и площта на сградата.
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства. Използват се и за изменение на условията в зони с ограничени размери в открити и закрити обеми.
климатични системи
климатични системи


Цялостно изграждане на големи и сложни климатични системи.
Изпълняваме поръчки за изграждане на климатични системи за промишлени сгради,хотели, търговски центрове, офис сгради или заведения.
Имаме дългогодишен опит в обслужването на големи и малки климатични инсталации.
Цената за изграждане на климатична инсталация в общественото и промишлено строителство се определя от изискванията на комфорта и използваната технологията.
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства. Използват се и за изменение на условията в зони с ограничени размери в открити и закрити обеми.
климатична система за голяма сграда
климатична система за голяма сграда


Изграждане на климатични системи по поръчка.
Изпълняваме поръчки за изграждане на климатични системи за промишлени сгради,хотели, търговски центрове, офис сгради или заведения.
Възможните технически решения за климатизация на помещенията са многозоновите системи,мулти-сплит системи,системите с въздухоохлаждаем и водоохлаждащ термопомпен агрегат, централизираните и децентрализираните климатични системи.
Типа на използваната климатична система,вложените материали и площта на сградата формират крайната цена по проекта за изграждане на климатична система.
Изградените от нас климатични системи са предназначени за вентилация и климатизация на големи помещения, търговски центрове, производствени халета, складови помещения, спортни зали, логистични центрове.
Климатици ремонт по поръчка
Климатици ремонт по поръчка


Цялостен ремонт на климатици за вашия дом или офис.
Ние можем да изпълним ремонти за вътрешни и външни ремонти на климатици изцяло съобразени с изискванията на клиента.
Имаме дългогодишен опит в обслужването и ремонтирането на климатици.
Ремонтът на климатика е с цена формираща се на база вид климатик и тип повреда.
Ремонтиране на климатици по поръчка
Ремонтиране на климатици по поръчка


Качествен ремонт на климатици в удобно за клиента време.
Ремонт на климатици. Консултации за климатизиране на обекти.
При необходимост в зависимост от повредата може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
Ремонтът на климатика е с цена формираща се на база вид климатик и тип повреда.
Ремонт на климатик
Ремонт на климатик


Цялостен ремонт на климатици за вашия дом или офис.
Фирмата извършва ремонт на централна климатизация за промишлени обекти, заведения, хотели и места със завишени изисквания.
Преди да се извърши ремонта на климатика във вашия дом или офис, ние диагностицираме точният проблем на климатика.
Цената за ремонта на климатика се определя на база типа повреда.
ремонт на климатици
ремонт на климатици


Качествен ремонт на климатици в удобно за клиента време.
Ремонт на климатици. Консултации за климатизиране на обекти.
В зависимост от типа на повредата на климатика може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
От значение при определянето на цената на ремонта на климатика е спецификата на повредата и дали тя изисква нови консумативи или не.
Диагностика и ремонт на климатици
Диагностика и ремонт на климатици


Цялостен ремонт на климатици за вашия дом или офис.
Можем да изпълним ремонт на климатици,покривни рекуперативни климатични блокове,модулни чилъри и др.
При необходимост в зависимост от повредата може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
Цената за ремонта на климатика се определя на база типа повреда.
Фирма за ремонтиране на климатици
Фирма за ремонтиране на климатици


Ремонтиране на централизирани и децентрализирани климатици за големи обекти.
Можем да изпълним ремонт на климатици,покривни рекуперативни климатични блокове,модулни чилъри и др.
При необходимост в зависимост от повредата може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
От значение при определянето на цената на ремонта на климатика е спецификата на повредата и дали тя изисква нови консумативи или не.
Фирма за ремонтиране на климатици
Фирма за ремонтиране на климатици


Цялостен ремонт на климатици за вашия дом или офис.
Можем да изпълним ремонт на климатици,покривни рекуперативни климатични блокове,модулни чилъри и др.
Преди ремонта на всеки климатик се прави диагностика на климатика.
От значение при определянето на цената на ремонта на климатика е спецификата на повредата и дали тя изисква нови консумативи или не.
Ремонт на климатик
Ремонт на климатик


Качествен ремонт на климатици в удобно за клиента време.
Фирмата извършва ремонт на централна климатизация за промишлени обекти, заведения, хотели и места със завишени изисквания.
Преди да се извърши ремонта на климатика във вашия дом или офис, ние диагностицираме точният проблем на климатика.
Ремонтът на климатика е с цена формираща се на база вид климатик и тип повреда.
Климатици ремонт по поръчка
Климатици ремонт по поръчка


Ремонт на климатици по поръчка.
Фирмата извършва ремонт на централна климатизация за промишлени обекти, заведения, хотели и места със завишени изисквания.
При необходимост в зависимост от повредата може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
Типа на климатика и вида повреда формират крайната цена за ремонта на климатика.
ремонт на климатици
ремонт на климатици


Ремонт на климатици по поръчка.
Изпълняваме поръчки за ремонт на климатици за промишлени сгради,хотели, търговски центрове, офис сгради или заведения.
Преди ремонта на всеки климатик се прави диагностика на климатика.
Типа на климатика и вида повреда формират крайната цена за ремонта на климатика.
ремонт на климатици
ремонт на климатици


Ремонт на климатици по поръчка.
Фирмата извършва ремонт на централна климатизация за промишлени обекти, заведения, хотели и места със завишени изисквания.
Преди да се извърши ремонта на климатика във вашия дом или офис, ние диагностицираме точният проблем на климатика.
Типа на климатика и вида повреда формират крайната цена за ремонта на климатика.
Ремонтиране на климатици по поръчка
Ремонтиране на климатици по поръчка


Ремонтиране на централизирани и децентрализирани климатици за големи обекти.
Ние можем да изпълним ремонти за вътрешни и външни ремонти на климатици изцяло съобразени с изискванията на клиента.
Имаме дългогодишен опит в обслужването и ремонтирането на климатици.
Ремонтът на климатика е с цена формираща се на база вид климатик и тип повреда.
Ремонт на климатици по поръчка
Ремонт на климатици по поръчка


Качествен ремонт на климатици в удобно за клиента време.
Ремонт на климатици. Консултации за климатизиране на обекти.
Имаме дългогодишен опит в обслужването и ремонтирането на климатици.
Ремонтът на климатика е с цена формираща се на база вид климатик и тип повреда.
Ремонт на климатик
Ремонт на климатик


Ремонт на климатици по поръчка.
Изпълняваме поръчки за ремонт на климатици за промишлени сгради,хотели, търговски центрове, офис сгради или заведения.
Преди ремонта на всеки климатик се прави диагностика на климатика.
Цената за ремонта на климатика се определя на база типа повреда.
Климатици ремонт по поръчка
Климатици ремонт по поръчка


Ремонт на климатици по поръчка.
Можем да изпълним ремонт на климатици,покривни рекуперативни климатични блокове,модулни чилъри и др.
Преди да се извърши ремонта на климатика във вашия дом или офис, ние диагностицираме точният проблем на климатика.
От значение при определянето на цената на ремонта на климатика е спецификата на повредата и дали тя изисква нови консумативи или не.
Диагностика и ремонт на климатици
Диагностика и ремонт на климатици


Цялостен ремонт на климатици за вашия дом или офис.
Фирмата извършва ремонт на централна климатизация за промишлени обекти, заведения, хотели и места със завишени изисквания.
Преди да се извърши ремонта на климатика във вашия дом или офис, ние диагностицираме точният проблем на климатика.
Цената за ремонта на климатика се определя на база типа повреда.
ремонт на климатици
ремонт на климатици


Цялостен ремонт на климатици за вашия дом или офис.
Изпълняваме поръчки за ремонт на климатици за промишлени сгради,хотели, търговски центрове, офис сгради или заведения.
Преди да се извърши ремонта на климатика във вашия дом или офис, ние диагностицираме точният проблем на климатика.
От значение при определянето на цената на ремонта на климатика е спецификата на повредата и дали тя изисква нови консумативи или не.
Диагностика и ремонт на климатици
Диагностика и ремонт на климатици


Качествен ремонт на климатици в удобно за клиента време.
Изпълняваме поръчки за ремонт на климатици за промишлени сгради,хотели, търговски центрове, офис сгради или заведения.
Имаме дългогодишен опит в обслужването и ремонтирането на климатици.
От значение при определянето на цената на ремонта на климатика е спецификата на повредата и дали тя изисква нови консумативи или не.
Ремонтиране на климатици по поръчка
Ремонтиране на климатици по поръчка


Цялостен ремонт на климатици за вашия дом или офис.
Можем да изпълним ремонт на климатици,покривни рекуперативни климатични блокове,модулни чилъри и др.
При необходимост в зависимост от повредата може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
Цената за ремонта на климатик се определя от типа на климатика и спецификата на повредата.
Диагностика и ремонт на климатици
Диагностика и ремонт на климатици


Качествен ремонт на климатици в удобно за клиента време.
Можем да изпълним ремонт на климатици,покривни рекуперативни климатични блокове,модулни чилъри и др.
Преди да се извърши ремонта на климатика във вашия дом или офис, ние диагностицираме точният проблем на климатика.
Типа на климатика и вида повреда формират крайната цена за ремонта на климатика.
Ремонтиране на климатици по поръчка
Ремонтиране на климатици по поръчка


Цялостен ремонт на климатици за вашия дом или офис.
Изпълняваме поръчки за ремонт на климатици за промишлени сгради,хотели, търговски центрове, офис сгради или заведения.
Преди ремонта на всеки климатик се прави диагностика на климатика.
Ремонтът на климатика е с цена формираща се на база вид климатик и тип повреда.
Климатици ремонтиране
Климатици ремонтиране


Ремонт на климатици по поръчка.
Можем да изпълним ремонт на климатици,покривни рекуперативни климатични блокове,модулни чилъри и др.
Преди да се извърши ремонта на климатика във вашия дом или офис, ние диагностицираме точният проблем на климатика.
Цената за ремонта на климатик се определя от типа на климатика и спецификата на повредата.
Диагностика и ремонт на климатици
Диагностика и ремонт на климатици


Цялостен ремонт на климатици за вашия дом или офис.
Ремонт на климатици. Консултации за климатизиране на обекти.
Преди ремонта на всеки климатик се прави диагностика на климатика.
Ремонтът на климатика е с цена формираща се на база вид климатик и тип повреда.
Фирма за ремонт на климатик
Фирма за ремонт на климатик


Цялостен ремонт на климатици за вашия дом или офис.
Фирмата извършва ремонт на централна климатизация за промишлени обекти, заведения, хотели и места със завишени изисквания.
При необходимост в зависимост от повредата може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
Цената за ремонта на климатика се определя на база типа повреда.
Фирма за ремонтиране на климатици
Фирма за ремонтиране на климатици


Качествен ремонт на климатици в удобно за клиента време.
Изпълняваме поръчки за ремонт на климатици за промишлени сгради,хотели, търговски центрове, офис сгради или заведения.
В зависимост от типа на повредата на климатика може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
От значение при определянето на цената на ремонта на климатика е спецификата на повредата и дали тя изисква нови консумативи или не.
Фирма за ремонтиране на климатици
Фирма за ремонтиране на климатици


Ремонтиране на централизирани и децентрализирани климатици за големи обекти.
Фирмата извършва ремонт на централна климатизация за промишлени обекти, заведения, хотели и места със завишени изисквания.
При необходимост в зависимост от повредата може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
Цената за ремонта на климатик се определя от типа на климатика и спецификата на повредата.
Климатици ремонтиране
Климатици ремонтиране


Ремонт на климатици по поръчка.
Фирмата извършва ремонт на централна климатизация за промишлени обекти, заведения, хотели и места със завишени изисквания.
В зависимост от типа на повредата на климатика може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
Типа на климатика и вида повреда формират крайната цена за ремонта на климатика.
Ремонт на климатици по поръчка
Ремонт на климатици по поръчка


Качествен ремонт на климатици в удобно за клиента време.
Ние можем да изпълним ремонти за вътрешни и външни ремонти на климатици изцяло съобразени с изискванията на клиента.
Преди ремонта на всеки климатик се прави диагностика на климатика.
Ремонтът на климатика е с цена формираща се на база вид климатик и тип повреда.
Климатици ремонт по поръчка
Климатици ремонт по поръчка


Качествен ремонт на климатици в удобно за клиента време.
Фирмата извършва ремонт на централна климатизация за промишлени обекти, заведения, хотели и места със завишени изисквания.
Имаме дългогодишен опит в обслужването и ремонтирането на климатици.
Цената за ремонта на климатика се определя на база типа повреда.
Ремонт на климатици по поръчка
Ремонт на климатици по поръчка


Цялостен ремонт на климатици за вашия дом или офис.
Ние можем да изпълним ремонти за вътрешни и външни ремонти на климатици изцяло съобразени с изискванията на клиента.
В зависимост от типа на повредата на климатика може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
Типа на климатика и вида повреда формират крайната цена за ремонта на климатика.
Диагностика и ремонт на климатици
Диагностика и ремонт на климатици


Ремонт на климатици по поръчка.
Можем да изпълним ремонт на климатици,покривни рекуперативни климатични блокове,модулни чилъри и др.
Преди да се извърши ремонта на климатика във вашия дом или офис, ние диагностицираме точният проблем на климатика.
Ремонтът на климатика е с цена формираща се на база вид климатик и тип повреда.
Климатици ремонтиране
Климатици ремонтиране


Ремонтиране на централизирани и децентрализирани климатици за големи обекти.
Фирмата извършва ремонт на централна климатизация за промишлени обекти, заведения, хотели и места със завишени изисквания.
При необходимост в зависимост от повредата може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
От значение при определянето на цената на ремонта на климатика е спецификата на повредата и дали тя изисква нови консумативи или не.
Ремонтиране на климатици по поръчка
Ремонтиране на климатици по поръчка


Ремонт на климатици по поръчка.
Фирмата извършва ремонт на централна климатизация за промишлени обекти, заведения, хотели и места със завишени изисквания.
В зависимост от типа на повредата на климатика може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
Цената за ремонта на климатик се определя от типа на климатика и спецификата на повредата.
Фирма за ремонтиране на климатици
Фирма за ремонтиране на климатици


Цялостен ремонт на климатици за вашия дом или офис.
Можем да изпълним ремонт на климатици,покривни рекуперативни климатични блокове,модулни чилъри и др.
Преди ремонта на всеки климатик се прави диагностика на климатика.
Цената за ремонта на климатик се определя от типа на климатика и спецификата на повредата.
Диагностика и ремонт на климатици
Диагностика и ремонт на климатици


Ремонтиране на централизирани и децентрализирани климатици за големи обекти.
Фирмата извършва ремонт на централна климатизация за промишлени обекти, заведения, хотели и места със завишени изисквания.
В зависимост от типа на повредата на климатика може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
Типа на климатика и вида повреда формират крайната цена за ремонта на климатика.
Климатици ремонт по поръчка
Климатици ремонт по поръчка


Цялостен ремонт на климатици за вашия дом или офис.
Можем да изпълним ремонт на климатици,покривни рекуперативни климатични блокове,модулни чилъри и др.
Преди да се извърши ремонта на климатика във вашия дом или офис, ние диагностицираме точният проблем на климатика.
От значение при определянето на цената на ремонта на климатика е спецификата на повредата и дали тя изисква нови консумативи или не.
Диагностика и ремонт на климатици
Диагностика и ремонт на климатици


Качествен ремонт на климатици в удобно за клиента време.
Ние можем да изпълним ремонти за вътрешни и външни ремонти на климатици изцяло съобразени с изискванията на клиента.
При необходимост в зависимост от повредата може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
Типа на климатика и вида повреда формират крайната цена за ремонта на климатика.
ремонт на климатици
ремонт на климатици


Ремонтиране на централизирани и децентрализирани климатици за големи обекти.
Можем да изпълним ремонт на климатици,покривни рекуперативни климатични блокове,модулни чилъри и др.
При необходимост в зависимост от повредата може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
Типа на климатика и вида повреда формират крайната цена за ремонта на климатика.
Климатици ремонт по поръчка
Климатици ремонт по поръчка


Ремонтиране на централизирани и децентрализирани климатици за големи обекти.
Изпълняваме поръчки за ремонт на климатици за промишлени сгради,хотели, търговски центрове, офис сгради или заведения.
Преди ремонта на всеки климатик се прави диагностика на климатика.
Типа на климатика и вида повреда формират крайната цена за ремонта на климатика.
Ремонт на климатици по поръчка
Ремонт на климатици по поръчка


Ремонт на климатици на домове и офиси.
Изпълняваме поръчки за ремонт на климатици за промишлени сгради,хотели, търговски центрове, офис сгради или заведения.
Имаме дългогодишен опит в обслужването и ремонтирането на климатици.
От значение при определянето на цената на ремонта на климатика е спецификата на повредата и дали тя изисква нови консумативи или не.
Фирма за ремонт на климатик
Фирма за ремонт на климатик


Ремонт на климатици по поръчка.
Изпълняваме поръчки за ремонт на климатици за промишлени сгради,хотели, търговски центрове, офис сгради или заведения.
Преди ремонта на всеки климатик се прави диагностика на климатика.
От значение при определянето на цената на ремонта на климатика е спецификата на повредата и дали тя изисква нови консумативи или не.
Ремонт на климатик
Ремонт на климатик


Цялостен ремонт на климатици за вашия дом или офис.
Ние можем да изпълним ремонти за вътрешни и външни ремонти на климатици изцяло съобразени с изискванията на клиента.
Преди ремонта на всеки климатик се прави диагностика на климатика.
Ремонтът на климатика е с цена формираща се на база вид климатик и тип повреда.
Климатици ремонтиране
Климатици ремонтиране


Цялостен ремонт на климатици за вашия дом или офис.
Можем да изпълним ремонт на климатици,покривни рекуперативни климатични блокове,модулни чилъри и др.
При необходимост в зависимост от повредата може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
От значение при определянето на цената на ремонта на климатика е спецификата на повредата и дали тя изисква нови консумативи или не.
Климатици ремонтиране
Климатици ремонтиране


Ремонтиране на централизирани и децентрализирани климатици за големи обекти.
Изпълняваме поръчки за ремонт на климатици за промишлени сгради,хотели, търговски центрове, офис сгради или заведения.
При необходимост в зависимост от повредата може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
От значение при определянето на цената на ремонта на климатика е спецификата на повредата и дали тя изисква нови консумативи или не.
Ремонтиране на климатици по поръчка
Ремонтиране на климатици по поръчка


Качествен ремонт на климатици в удобно за клиента време.
Можем да изпълним ремонт на климатици,покривни рекуперативни климатични блокове,модулни чилъри и др.
В зависимост от типа на повредата на климатика може да се наложи демонтаж и транспорт на климатика до наш сервизен център.
Типа на климатика и вида повреда формират крайната цена за ремонта на климатика.
Фирма за ремонт на климатик
Фирма за ремонт на климатик


Ремонт на климатици на домове и офиси.
Можем да изпълним ремонт на климатици,покривни рекуперативни климатични блокове,модулни чилъри и др.
Преди ремонта на всеки климатик се прави диагностика на климатика.
Типа на климатика и вида повреда формират крайната цена за ремонта на климатика.
ремонт на климатици
ремонт на климатици


Ремонтиране на централизирани и децентрализирани климатици за големи обекти.
Ние можем да изпълним ремонти за вътрешни и външни ремонти на климатици изцяло съобразени с изискванията на клиента.
Преди да се извърши ремонта на климатика във вашия дом или офис, ние диагностицираме точният проблем на климатика.
Типа на климатика и вида повреда формират крайната цена за ремонта на климатика.
Bau von Industrieanlagen Klimaanlage
Bau von Industrieanlagen Klimaanlage


gn, Engineering und Bau von modernen Klimaanlagen.
Ausführung von Aufträgen für den Bau Klimaanlagen für Industriebauten, Hotels, Einkaufszentren, Bürogebäude und Restaurants.
r Team von qualifizierten Ingenieuren mit umfangreichen technischen und praktischen Kenntnisse im Bereich der Klimatechnik.
en und Bauzeit des Klimasystems durch die verwendete Technologie klimatitsatsiya und die Kosten der Materialien wird bestimmt.
ndung von Klimaanlagen in öffentlichen und industriellen Gebäuden wird durch die Anforderungen an Komfort und Technologie bestimmt.
Zentrale und dezentrale Klimatisierung auf Nachfrage
Zentrale und dezentrale Klimatisierung auf Nachfrage


Komplette Konstruktion von großen und komplexen Klimaanlagen.
rnehmen plant und erstellt eine zentrale Klimaanlage für industrielle Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Hotels und Orte mit höheren Anforderungen.
re Klimaanlagen gebaut werden basierend auf den neuesten Technologien in diesem Bereich.
olle bei der Bestimmung der Kosten des Projektes ist die Größe der Zimmer und die Art der gewählten Klimaanlage.
ch eingebaute Unsere Klimaanlagen sind effizient, sparen Ressourcen und dalgsrochen Mal, wenn sie sparen Sie eine Menge der Finanzen.
Klimaanlage für ein großes Gebäude
Klimaanlage für ein großes Gebäude


Komplette Konstruktion von großen und komplexen Klimaanlagen.
Ausführung von Aufträgen für den Bau Klimaanlagen für Industriebauten, Hotels, Einkaufszentren, Bürogebäude und Restaurants.
nen Sie zwischen zentralen und dezentralen Klimatisierung in Ihrem Gebäude zu wählen.
s für den Bau Klimaanlage in öffentlichen und industriellen Gebäuden wird durch die Anforderungen an Komfort und Technologie bestimmt.
ch eingebaute Unsere Klimaanlagen sind effizient, sparen Ressourcen und dalgsrochen Mal, wenn sie sparen Sie eine Menge der Finanzen.
industrielle Klimaanlage
industrielle Klimaanlage


gn, Engineering und Bau von modernen Klimaanlagen.
rnehmen plant und erstellt eine zentrale Klimaanlage für industrielle Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Hotels und Orte mit höheren Anforderungen.
nen Sie zwischen zentralen und dezentralen Klimatisierung in Ihrem Gebäude zu wählen.
Conditioning System. gebaut von uns Klimaanlagen sind für Lüftungs-und Klimaanlagen von großen Flächen, Einkaufszentren, Fabriken, Lagerhäuser, entwickelt Sporthallen.
eil baute unser Wetter, zentrale Klimaanlage, die kühlt oder heizt das gesamte Gebäude gleichzeitig wird das externe Gerät meist auf dem Dach oder außerhalb des Gebäudes, nicht die Fassade, Wänden und unter Windows.
Klimaanlage
Klimaanlage


Komplette Konstruktion von großen und komplexen Klimaanlagen.
rnehmen spezialisiert in der Konstruktion und Wartung von zentralen und lokalen Wetter-Systeme.
r Team von qualifizierten Ingenieuren mit umfangreichen technischen und praktischen Kenntnisse im Bereich der Klimatechnik.
olle bei der Bestimmung der Kosten des Projektes ist die Größe der Zimmer und die Art der gewählten Klimaanlage.
ndung von Klimaanlagen in öffentlichen und industriellen Gebäuden wird durch die Anforderungen an Komfort und Technologie bestimmt.
Klimaanlage für ein Bürogebäude
Klimaanlage für ein Bürogebäude


Komplette Konstruktion von großen und komplexen Klimaanlagen.
Ausführung von Aufträgen für den Bau Klimaanlagen für Industriebauten, Hotels, Einkaufszentren, Bürogebäude und Restaurants.
verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Betreuung großer und kleiner Klimaanlagen.
Art der Klimaanlage, die Materialien und die Fläche des Gebäudes bildet den Endpreis des Projekts, das Klimasystem zu bauen.
ndung von Klimaanlagen in öffentlichen und industriellen Gebäuden wird durch die Anforderungen an Komfort und Technologie bestimmt.
Bau von Industrieanlagen Klimaanlage
Bau von Industrieanlagen Klimaanlage


gn von zentralen und dezentralen Klimaanlagen für große Objekte.
rnehmen plant und erstellt eine zentrale Klimaanlage für industrielle Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Hotels und Orte mit höheren Anforderungen.
liche technische Lösungen für die Klimaanlagen sind Multi-Zonen, Multi-Split-Systeme, Systeme mit Luft-und Wasserkühlung Wärmepumpe , zentrale und dezentrale Klimaanlagen.
s für den Bau Klimaanlage in öffentlichen und industriellen Gebäuden wird durch die Anforderungen an Komfort und Technologie bestimmt.
ch eingebaute Unsere Klimaanlagen sind effizient, sparen Ressourcen und dalgsrochen Mal, wenn sie sparen Sie eine Menge der Finanzen.
Bau Klimaanlage
Bau Klimaanlage


Komplette Konstruktion von großen und komplexen Klimaanlagen.
können Projekte für interne und externe Klimaanlagen vollständig durchgeführt entsprechen den Anforderungen des Kunden.
re Klimaanlagen gebaut werden basierend auf den neuesten Technologien in diesem Bereich.
olle bei der Bestimmung der Kosten des Projektes ist die Größe der Zimmer und die Art der gewählten Klimaanlage.
aanlagen sind für die Mikroklima Parameter in geschlossenen Räumen zu halten. Sie werden auch verwendet, um die Bedingungen in Räumen begrenzter Größe in offene und geschlossene Volumina ändern.
Zentrale und dezentrale Klimaanlagen
Zentrale und dezentrale Klimaanlagen


gn, Engineering und Bau von modernen Klimaanlagen.
Ausführung von Aufträgen für den Bau Klimaanlagen für Industriebauten, Hotels, Einkaufszentren, Bürogebäude und Restaurants.
nen Sie zwischen zentralen und dezentralen Klimatisierung in Ihrem Gebäude zu wählen.
Art der Klimaanlage, die Materialien und die Fläche des Gebäudes bildet den Endpreis des Projekts, das Klimasystem zu bauen.
liche technische Lösungen für die Klimaanlagen sind Multi-Zonen, Multi-Split-Systeme, Systeme mit Luft-und Wasserkühlung Wärmepumpe , zentrale und dezentrale Klimaanlagen.
industrielle Klimaanlage
industrielle Klimaanlage


gn von zentralen und dezentralen Klimaanlagen für große Objekte.
rnehmen plant und erstellt eine zentrale Klimaanlage für industrielle Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Hotels und Orte mit höheren Anforderungen.
re Klimaanlagen gebaut werden basierend auf den neuesten Technologien in diesem Bereich.
olle bei der Bestimmung der Kosten des Projektes ist die Größe der Zimmer und die Art der gewählten Klimaanlage.
aanlagen sind für die Mikroklima Parameter in geschlossenen Räumen zu halten. Sie werden auch verwendet, um die Bedingungen in Räumen begrenzter Größe in offene und geschlossene Volumina ändern.
Klimaanlage für ein großes Gebäude
Klimaanlage für ein großes Gebäude


gn, Engineering und Bau von modernen Klimaanlagen.
rnehmen plant und erstellt eine zentrale Klimaanlage für industrielle Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Hotels und Orte mit höheren Anforderungen.
nen Sie zwischen zentralen und dezentralen Klimatisierung in Ihrem Gebäude zu wählen.
en und Bauzeit des Klimasystems durch die verwendete Technologie klimatitsatsiya und die Kosten der Materialien wird bestimmt.
ch eingebaute Unsere Klimaanlagen sind effizient, sparen Ressourcen und dalgsrochen Mal, wenn sie sparen Sie eine Menge der Finanzen.
Klimaanlage für ein Einkaufszentrum
Klimaanlage für ein Einkaufszentrum


ung und Installation von industriellen Klimaanlagen.
rnehmen plant und erstellt eine zentrale Klimaanlage für industrielle Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Hotels und Orte mit höheren Anforderungen.
r Team von qualifizierten Ingenieuren mit umfangreichen technischen und praktischen Kenntnisse im Bereich der Klimatechnik.
en und Bauzeit des Klimasystems durch die verwendete Technologie klimatitsatsiya und die Kosten der Materialien wird bestimmt.
liche technische Lösungen für die Klimaanlagen sind Multi-Zonen, Multi-Split-Systeme, Systeme mit Luft-und Wasserkühlung Wärmepumpe , zentrale und dezentrale Klimaanlagen.
Klimaanlage für ein großes Gebäude
Klimaanlage für ein großes Gebäude


Komplette Konstruktion von großen und komplexen Klimaanlagen.
Ausführung von Aufträgen für den Bau Klimaanlagen für Industriebauten, Hotels, Einkaufszentren, Bürogebäude und Restaurants.
re Klimaanlagen gebaut werden basierend auf den neuesten Technologien in diesem Bereich.
olle bei der Bestimmung der Kosten des Projektes ist die Größe der Zimmer und die Art der gewählten Klimaanlage.
eil baute unser Wetter, zentrale Klimaanlage, die kühlt oder heizt das gesamte Gebäude gleichzeitig wird das externe Gerät meist auf dem Dach oder außerhalb des Gebäudes, nicht die Fassade, Wänden und unter Windows.
Gründung von zentralen und dezentralen Klimaanlagen
Gründung von zentralen und dezentralen Klimaanlagen


gn von zentralen und dezentralen Klimaanlagen für große Objekte.
Ausführung von Aufträgen für den Bau Klimaanlagen für Industriebauten, Hotels, Einkaufszentren, Bürogebäude und Restaurants.
verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Betreuung großer und kleiner Klimaanlagen.
Conditioning System. gebaut von uns Klimaanlagen sind für Lüftungs-und Klimaanlagen von großen Flächen, Einkaufszentren, Fabriken, Lagerhäuser, entwickelt Sporthallen.
liche technische Lösungen für die Klimaanlagen sind Multi-Zonen, Multi-Split-Systeme, Systeme mit Luft-und Wasserkühlung Wärmepumpe , zentrale und dezentrale Klimaanlagen.
Bau einer großen Klimaanlage
Bau einer großen Klimaanlage


Komplette Konstruktion von großen und komplexen Klimaanlagen.
rnehmen plant und erstellt eine zentrale Klimaanlage für industrielle Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Hotels und Orte mit höheren Anforderungen.
re Klimaanlagen gebaut werden basierend auf den neuesten Technologien in diesem Bereich.
Conditioning System. gebaut von uns Klimaanlagen sind für Lüftungs-und Klimaanlagen von großen Flächen, Einkaufszentren, Fabriken, Lagerhäuser, entwickelt Sporthallen.
eil baute unser Wetter, zentrale Klimaanlage, die kühlt oder heizt das gesamte Gebäude gleichzeitig wird das externe Gerät meist auf dem Dach oder außerhalb des Gebäudes, nicht die Fassade, Wänden und unter Windows.
Hotel Klimaanlage
Hotel Klimaanlage


ung und Installation von industriellen Klimaanlagen.
rnehmen spezialisiert in der Konstruktion und Wartung von zentralen und lokalen Wetter-Systeme.
verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Betreuung großer und kleiner Klimaanlagen.
Art der Klimaanlage, die Materialien und die Fläche des Gebäudes bildet den Endpreis des Projekts, das Klimasystem zu bauen.
ndung von Klimaanlagen in öffentlichen und industriellen Gebäuden wird durch die Anforderungen an Komfort und Technologie bestimmt.
Bau einer großen Klimaanlage
Bau einer großen Klimaanlage


können Projekte für zentrale und dezentrale Klimaanlagen, Dach rekuperativen Luft-Einheiten, modulare Kältemaschinen usw. auszuführen.
Ausführung von Aufträgen für den Bau Klimaanlagen für Industriebauten, Hotels, Einkaufszentren, Bürogebäude und Restaurants.
re Klimaanlagen gebaut werden basierend auf den neuesten Technologien in diesem Bereich.
Art der Klimaanlage, die Materialien und die Fläche des Gebäudes bildet den Endpreis des Projekts, das Klimasystem zu bauen.
ndung von Klimaanlagen in öffentlichen und industriellen Gebäuden wird durch die Anforderungen an Komfort und Technologie bestimmt.
Klimaanlage Verwaltungsgebäude
Klimaanlage Verwaltungsgebäude


gn von zentralen und dezentralen Klimaanlagen für große Objekte.
rnehmen spezialisiert in der Konstruktion und Wartung von zentralen und lokalen Wetter-Systeme.
r Team von qualifizierten Ingenieuren mit umfangreichen technischen und praktischen Kenntnisse im Bereich der Klimatechnik.
Art der Klimaanlage, die Materialien und die Fläche des Gebäudes bildet den Endpreis des Projekts, das Klimasystem zu bauen.
ndung von Klimaanlagen in öffentlichen und industriellen Gebäuden wird durch die Anforderungen an Komfort und Technologie bestimmt.
Bau Klimaanlage
Bau Klimaanlage


können Projekte für zentrale und dezentrale Klimaanlagen, Dach rekuperativen Luft-Einheiten, modulare Kältemaschinen usw. auszuführen.
können Projekte für zentrale und dezentrale Klimaanlagen, Dach rekuperativen Luft-Einheiten, modulare Kältemaschinen usw. auszuführen.
liche technische Lösungen für die Klimaanlagen sind Multi-Zonen, Multi-Split-Systeme, Systeme mit Luft-und Wasserkühlung Wärmepumpe , zentrale und dezentrale Klimaanlagen.
olle bei der Bestimmung der Kosten des Projektes ist die Größe der Zimmer und die Art der gewählten Klimaanlage.
aanlagen sind für die Mikroklima Parameter in geschlossenen Räumen zu halten. Sie werden auch verwendet, um die Bedingungen in Räumen begrenzter Größe in offene und geschlossene Volumina ändern.
Bau Klimaanlage
Bau Klimaanlage


gn, Engineering und Bau von modernen Klimaanlagen.
rnehmen spezialisiert in der Konstruktion und Wartung von zentralen und lokalen Wetter-Systeme.
verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Betreuung großer und kleiner Klimaanlagen.
s für den Bau Klimaanlage in öffentlichen und industriellen Gebäuden wird durch die Anforderungen an Komfort und Technologie bestimmt.
ch eingebaute Unsere Klimaanlagen sind effizient, sparen Ressourcen und dalgsrochen Mal, wenn sie sparen Sie eine Menge der Finanzen.
Hotel Klimaanlage
Hotel Klimaanlage


gn von zentralen und dezentralen Klimaanlagen für große Objekte.
können Projekte für interne und externe Klimaanlagen vollständig durchgeführt entsprechen den Anforderungen des Kunden.
liche technische Lösungen für die Klimaanlagen sind Multi-Zonen, Multi-Split-Systeme, Systeme mit Luft-und Wasserkühlung Wärmepumpe , zentrale und dezentrale Klimaanlagen.
en und Bauzeit des Klimasystems durch die verwendete Technologie klimatitsatsiya und die Kosten der Materialien wird bestimmt.
aanlagen sind für die Mikroklima Parameter in geschlossenen Räumen zu halten. Sie werden auch verwendet, um die Bedingungen in Räumen begrenzter Größe in offene und geschlossene Volumina ändern.
Gründung von zentralen und dezentralen Klimaanlagen
Gründung von zentralen und dezentralen Klimaanlagen


können Projekte für zentrale und dezentrale Klimaanlagen, Dach rekuperativen Luft-Einheiten, modulare Kältemaschinen usw. auszuführen.
Ausführung von Aufträgen für den Bau Klimaanlagen für Industriebauten, Hotels, Einkaufszentren, Bürogebäude und Restaurants.
r Team von qualifizierten Ingenieuren mit umfangreichen technischen und praktischen Kenntnisse im Bereich der Klimatechnik.
s für den Bau Klimaanlage in öffentlichen und industriellen Gebäuden wird durch die Anforderungen an Komfort und Technologie bestimmt.
aanlagen sind für die Mikroklima Parameter in geschlossenen Räumen zu halten. Sie werden auch verwendet, um die Bedingungen in Räumen begrenzter Größe in offene und geschlossene Volumina ändern.
Bau von Industrieanlagen Klimaanlage
Bau von Industrieanlagen Klimaanlage


Komplette Konstruktion von großen und komplexen Klimaanlagen.
rnehmen spezialisiert in der Konstruktion und Wartung von zentralen und lokalen Wetter-Systeme.
re Klimaanlagen gebaut werden basierend auf den neuesten Technologien in diesem Bereich.
Art der Klimaanlage, die Materialien und die Fläche des Gebäudes bildet den Endpreis des Projekts, das Klimasystem zu bauen.
liche technische Lösungen für die Klimaanlagen sind Multi-Zonen, Multi-Split-Systeme, Systeme mit Luft-und Wasserkühlung Wärmepumpe , zentrale und dezentrale Klimaanlagen.
Klimaanlage Verwaltungsgebäude
Klimaanlage Verwaltungsgebäude


können Projekte für zentrale und dezentrale Klimaanlagen, Dach rekuperativen Luft-Einheiten, modulare Kältemaschinen usw. auszuführen.
können Projekte für zentrale und dezentrale Klimaanlagen, Dach rekuperativen Luft-Einheiten, modulare Kältemaschinen usw. auszuführen.
r Team von qualifizierten Ingenieuren mit umfangreichen technischen und praktischen Kenntnisse im Bereich der Klimatechnik.
s für den Bau Klimaanlage in öffentlichen und industriellen Gebäuden wird durch die Anforderungen an Komfort und Technologie bestimmt.
aanlagen sind für die Mikroklima Parameter in geschlossenen Räumen zu halten. Sie werden auch verwendet, um die Bedingungen in Räumen begrenzter Größe in offene und geschlossene Volumina ändern.
Klimaanlage für ein Bürogebäude
Klimaanlage für ein Bürogebäude


gn, Engineering und Bau von modernen Klimaanlagen.
können Projekte für interne und externe Klimaanlagen vollständig durchgeführt entsprechen den Anforderungen des Kunden.
re Klimaanlagen gebaut werden basierend auf den neuesten Technologien in diesem Bereich.
s für den Bau Klimaanlage in öffentlichen und industriellen Gebäuden wird durch die Anforderungen an Komfort und Technologie bestimmt.
ch eingebaute Unsere Klimaanlagen sind effizient, sparen Ressourcen und dalgsrochen Mal, wenn sie sparen Sie eine Menge der Finanzen.
предишна 12345678910следваща